ฟ้า คน ดิน

ฟ้า คน ดิน (天地人, Tian Di Ren) อธิบายความสัมพันธ์ของธรรมชาติ ระหว่าง ฟ้า-คน, คน-ดิน, ดิน-ฟ้า และ สัมพันธ์ เอกภพ ฟ้า-คน-ดิน ประสานฟ้าคนเป็นหนึ่งเดียว (天人合一) เมื่อเกิดความสมดุลของหยิน-หยาง จะเข้าสู่จุดพลังที่เรียกว่า ไท่จี๋(太極) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

ในการปฏิบัติ ฟ้า คน ดิน จะเชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อเนื่อง เมื่อแก้ไขที่ดิน ฟ้าและคนก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย โดยศาสตร์ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ อี้จิง ซึ่งต่อมาถูกแตกย่อยเป็นวิชาฮวงจุ้ยที่จะมีการกำหนดไท่จี๋ที่แตกต่างกันตามการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เกิดขึ้น


Tian-Di-Ren

ฟ้า คน ดิน /ฮวงจุ้ย

ในวิชาฮวงจุ้ย ซึ่งแตกแขนงออกมาเป็นฮวงจุ้ย 3 สายหลักๆ ตามการกำหนดจุดไท่จี๋ซึ่งเป็นจุดสำคัญ คือ


ฮวงจุ้ยเข็มทิศ เน้นฟ้า (วิชา ฮวงจุ้ยดาวเหิร, วิชา เหมาซาน )
จุดเด่นคือ แก้ปัญหาได้ถึงต้นเหตุ และ เห็นผลในระยะสั้น
จุดด้อยคือ เข้าใจยาก มีการปรับเปลี่ยนตามจังหวะเวลาและพลังที่เปลี่ยนแปลง

ฮวงจุ้ยเต๋า เน้นคน ( วิชา เต๋าหมวกดำ, วิชา ฮวงจุ้ยแปดทิศ)
จุดเด่นคือ เน้นการปฏิบัติจริง และ เข้าถึงได้ง่าย
จุดด้อยคือ การปฏิบัติจริงมีความซับซ้อนทำให้มีโอกาสผิดพลาดสูง รวมไปถึงการมีข้อมูลที่แอบแฝงทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

ฮวงจุ้ยชัยภูมิ เน้นดิน (วิชา ตี่ลี, วิชา ฮวงจุ้ยตาเปล่า)
จุดเด่นคือ มีความยั่งยืน และ สามารถส่งต่อโชคได้ 3 ชั่วอายุคน
จุดด้อยคือ เห็นผลช้า ต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสม


ฮวงจุ้ยแต่ละวิชามีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันตามการกำหนดจุดสำคัญ ดังนั้น การเลือกจัดฮวงจุ้ยให้เห็นผลรวดเร็ว ตอบโจทย์เจ้าของบ้านและมีความยั่งยืน เราจึงต้องคำนึงถึงทั้ง ฟ้า-คน-ดิน ใช้วิชาฮวงจุ้ยทั้ง 3 สาย ในการวิเคราะห์ ให้เหมาะสมกับบุคคลและเหตุการณ์

ฟ้า คน ดิน /ดวงจีน

ศาสตร์ของการอ่านคน สามารถดูได้หลายรูปแบบ ทั้งลายมือ โหวงเฮ้ง และ ดวงจีน โดยปัจจุบันรูปแบบที่ได้รับการเผยแพร่ทั่วไป คือ ดวงจีนแปดช่อง ที่มีการคำนวนพลังงานฟ้า-ดิน ที่อยู่ใน คน อย่างชัดเจน คือ
พลังงานฟ้า 4 แถวบน (แบ่ง 10 ธาตุ )
พลังงานดิน 4 แถวล่าง (12 นักษัตร )

จากการเข้าใจดวงของตัวเองมีเป้าหมายหลัก คือ การปรับสมดุล ฝึกฝนแก้ไขเสริมลักษณะด้อยและกระตุ้นลักษณะเด่นซึ่งแต่ละคน พร้อมระบุเทคนิคการสร้างโชคโอกาส

วิธีส่งเสริม: ขยันเรียนหนังสือ* ฝึกฝนพัฒนา เสริมสมดุลเบญจธาตุ เสริมนักษัตรสามประสาน เลือกเพื่อนดี เลือกลงทุน

ฟ้า คน ดิน /ฤกษ์ยาม

ศาสตร์ของการเปลี่ยนโชคที่ซับซ้อน เมื่อรู้ฟ้า รู้ดิน รู้คน ก็สามารถสร้างความสำเร็จได้ ซึ่งการใช้ฤกษ์ดี เวลามงคลจะมีผลกับการส่งเสริมโชค จะเห็นได้ชัดจากการไหว้ตามสาทรจีนวันสำคัญ ทั้ง ตรุษจีน ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้พระจันทร์ กินเจ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างโชค ส่งเสริมครอบครัว ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมี สุขสมบูรณ์ โดยคำนวนฤกษ์ยามเวลาดีทั้งสิ้น

วิธีส่งเสริม: เลือกฤกษ์ยามดี จังหวะดี เมื่อคิดดีทำดีก็จะเกิดโชคดี