ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย (風水,Fengshui) มีความหมายว่า ลมกับน้ำ มีที่มาจาก"ลมพัดชี่และน้ำกักเก็บชี่" (藏風得水, Zang Feng De Shui) เป็นศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาพลังชี่ (氣)และความสัมพันธ์ของหยิน-หยาง พลังในที่นี้มีทั้งมองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยสายใดก็ตาม จะจัดฮวงจุ้ยเพื่อคือกักเก็บและกระจายพลังชี่ที่ดี ผู้อยู่อาศัยจะได้พลังชี่ที่ส่งเสริมเกิดโชค และ โอกาส

ในทางกลับกัน ถ้าบ้านไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย หรือ จัดฮวงจุ้ยโดยขาดความเข้าใจ จะทำให้บ้านสะสมของพลังชี่พิฆาต สัญญานที่บ่งบอกคือ คนในบ้านเกิดเหตุการณ์ไม่ดี เมื่อแก้ไขแล้ว สถานะการณ์กลับไม่ดีขึ้น ต่างจากคนที่อยู่ในบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย แม้จะเจอปัญหา แต่จะแก้ปัญหา ผ่านอุปสรรคไปได้สำเร็จซึ่งการจัดฮวงจุ้ยจะสามารถแก้ได้ตรงจุดที่สุด คือ สลายพลังชี่ไม่ดี กระตุ้นและกักเก็บพลังชี่มงคล

Tian-Di-Ren

พลังชี่แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ

  • พลังชี่ที่ดี (生气, Growing Qi)เป็นพลังหยินที่เปลี่ยนแปลง เกิดการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล
  • พลังชี่ที่รุ่งเรือง (旺气, Prosperous Qi) เป็นพลังหยางที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า
  • พลังชี่ที่พิฆาต (氣煞, Killing Qi) เป็นพลังหยางที่มีทำลาย เกิดจากการเคลื่อนไหวที่เร็วรุนแรง
  • พลังชี่ที่ถดถอย (退气, Retreating Qi) เป็นพลังหยางที่อ่อนล้า เกิดการเคลื่อนไหวที่ช้าลง
  • พลังชี่ที่ตาย (死气, Dead Qi) เป็นพลังหยินที่เฉื่อย นิ่ง ไร้การเคลื่อนไหว
zS4lUqLEiNA

วิชาฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยตาเปล่า - วิชาสายชัยภูมิที่เก่าแก่มีมาก่อนการใช้เข็มทิศจีน ใช้เพียงสายตามองก็สามารถวิเคราะห์พลังชี่และจัดฮวงจุ้ยได้อย่างถูกต้อง

ฮวงจุ้ยแปดทิศ - วิชาที่ผนวกผังแปดทิศหลังฟ้า กับหลัก"ฟ้า-ดิน-คน"ประสานฟ้าคนเป็นหนึ่งเดียว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลของพลังชี่ที่จุดไท่จี๋ทั้งที่เคลื่อนมาจากด้านหน้าผ่านประตูและด้านหลังจากทิศที่ตั้ง

ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำ - วิชาที่ผนวกวิชาฮวงจุ้ยแปดทิศกับพุทธมหายาน(ทิเบต)เข้าด้วยกัน จะเน้นการเชื่อมโยงพลังชี่กับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ

ฮวงจุ้ยเต๋าเหมาซาน - วิชาที่ผนวกวิชาฮวงจุ้ยแปดทิศกับลัทธิเต๋าเข้าด้วยกัน จะเน้นเรื่องของค่ายกล ยุทธศาสตร์ จะมีการใช้ฮู้ร่วมกับประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ฮวงจุ้ยดาวเหิร - วิชาที่ผนวกผังลั่วซู และผังแปดทิศหลังฟ้า คำนวนการเปลี่ยนแปลงพลังในแต่ละยุคสมัย เพื่อเข้าถึงพลังเจริญรุ่งเรือง มีจุดเด่นเรื่องการระบุจุดพลังหลักจุดรับทรัพย์ จุดสนับสนุน จึงเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ความจำกัด บ้านที่เจ้าของทำธุรกิจ บ้านเจ้าของลงทุนในหุ้นและอสังหาริมทรัพย์

ฮวงจุ้ยฉีหมิน - วิชาที่แตกแขนงจากการคำนวนดวงดาวที่ละเอียด เดิมใช้ในการศึกสงครามในการวางตำแหน่งค่ายทหารเพื่อให้มีชัยเหนือคู่แข่ง ต่อมาถูกประยุกต์ใช้ในฮวงจุ้ยที่ต้องการความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

YouTube Thumbnail 1280x720 px

เลือกจัดฮวงจุ้ยแบบไหน

ฮวงจุ้ยแปดทิศ

เหมาะกับ บุคคลทั่วไป

จุดเด่น ความรวดเร็วในการลงมือปรับเปลี่ยน

ข้อระวัง พลังชี่ดินเคลื่อนไหวช้าและไม่สามารถแก้ชง


ฮวงจุ้ยดาวเหิร

เหมาะกับ ผู้บริหาร นักลงทุนVI

จุดเด่น การเข้าถึงพลังความรุ่งเรืองยุค9 ได้ครบสมบูรณ์

ข้อระวัง สามารถแก้ชงปีได้เมื่อมีการจัดฮวงจุ้ยประจำปี


ฮวงจุ้ยฉีหมิน

奇門遁甲

เหมาะกับ เจ้าของธุรกิจ นักลงทุนเก็งกำไร

จุดเด่น การวิเคราะห์ฟ้าคนดินในเชิงรุกทันเหตุการณ์

ข้อระวัง วิเคราะห์ให้ทันกาล


หมายเหตุ การจัดฮวงจุ้ยในประเทศไทยแต่เดิมเป็นการจัดฮวงจุ้ยแปดทิศ เน้นการกระตุ้นเชิงสัญลักษณ์เป็นสำคัญ แต่ปัจจุบันจัดฮวงจุ้ยผสานหลายสายวิชาโดยเน้นความสมดุลส่งเสริม*

ฮวงจุ้ย/บ้าน

ฮวงจุ้ยบ้านเริ่มต้นที่ธรรมชาติชัยภูมิและลักษณะอาคารประตู พิจารณาการเคลื่อนไหวลักษณะมงคลอัปมงคลที่ปรากฎ เพื่อคำนวนวิธีการส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยจะได้รับโชคดีในทุกๆด้าน โดยจะต้องคำนึงทิศประจำตัวสมาชิกในบ้าน

ฮวงจุ้ย/คอนโด

ฮวงจุ้ยตึกสูงมีความแตกต่างตามลักษณะลมที่รุนแรงขึ้นและลักษณะน้ำที่อ่อนลง เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นดิน ทำให้พลังชี่ดินลดลง โดยจะต้องพิจารณาร่วมกับลักษณะฮวงจุ้ยของโครงการที่มีการวางไว้เดิม เพื่อให้เกิดการรับพลังชี่ที่สมบูรณ์ส่งเสริม

ดังนั้น ในขั้นตอนการตรวจฮวงจุ้ยจะเริ่มจากการระบุตำแหน่งมงคล ดาวแม่น้ำ ดาวภูเขา
ของโครงการ อาคารและห้องเสมอ แล้วจึงจัดให้ห้องนอนหัวนอนเกิดพลังสนับสนุน มีจุดรับทรัพย์และสะสมทรัพย์ ส่งเสริมการเงินและการทำงานของผู้อาศัย

เทคนิคการเลือกคอนโด

ฮวงจุ้ย/ตึกแถว

ฮวงจุ้ยห้องแถวมีลักษณะพื้นที่เล็ก มีความใกล้ชิดผู้อาศัยและเพื่อนบ้าน ทำให้มีการแข่งขันในการรับพลังชี่และปัญหาลักษณะอัปมงคลสะสม ทั้งห้องน้ำลงตำแหน่งทิศส่งเสริม ประตูตรงกัน ลักษณะน้ำปะทะไฟ ฯลฯ

หากละเลยปัญหา ไม่ได้แก้ไขก็จะทำให้การจัดฮวงจุ้ยไม่เกิดผลดี และนานวันเข้าก็จะกระทบสุขภาพและโชคของผู้อาศัย

ดังนั้น ในขั้นตอนการฮวงจุ้ยตึกแถวจะเน้นการตรวจระบุลักษณะอัปมงคล เพื่อให้สามารถเลือกเทคนิคการแก้ไขฮวงจุ้ยที่เหมาะสมและส่งเสริมพลังชี่ภายในบ้าน โดยไม่สร้างศรพิฆาต พลังทำลาย ที่จะส่งผลกระทบต่อโชคเฉพาะบุคคลของสมาชิกผู้อาศัย

ฮวงจุ้ย/ร้านค้า

การฮวงจุ้ยร้านค้าแต่ร้านจะจัดไม่เหมือนกัน เพราะต้องคำนึงถึงธาตุของสินค้าบริการและพลังชี่ที่แตกต่างกันตามชัยภูมิ ทำให้จุดสำคัญ ตำแหน่งวางสินค้าที่ส่งเสริมแตกต่างตามการเคลื่อนไหว และจะมีการวางตำแหน่งลิ้นชักรับเงินรับทรัพย์ ตำแหน่งสนับสนุนที่สัมพันธ์กับประตูหน้าร้าน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมโชคการเงิน เพิ่มยอดขาย ด้วยธาตุร่ำรวย

ฮวงจุ้ย/บริษัท

ฮวงจุ้ยบริษัทจะซับซ้อนตามลักษณะธุรกิจ จำนวนพนักงานและชัยภูมิอาคารเดิม ทำให้มีข้อจำกัดในการกระตุ้นฮวงจุ้ย โดยเฉพาะถ้ามีปัญหาสะสม เนื่องจากลักษณะหยินอัปมงคลรุนแรงจะทำให้จัดฮวงจุ้ยไม่ได้ผล

ดังนั้น เราจะแก้ไขลดถอนให้เรียบร้อยก่อนจึงสามารถเสริมฮวงจุ้ยได้ โดยจะเน้นการปรับผังเพื่อให้เกิดการสร้างโชคโอกาส ส่งเสริมการเติบโตขยายกิจการ และสร้างการสนับสนุนในตำแหน่งโต๊ะทำงานผู้บริหาร
โดยระวังไม่ให้การเสริมนั้นไปพิฆาตการรับทรัพย์ของบริษัท หรือกระทบการทำงานของพนักงาน

ฮวงจุ้ย/โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศจะมีการจัดฮวงจุ้ยที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากเป็นทั้งที่ทำงานและที่พักอาศัยของครอบครัว
จึงต้องจัดฮวงจุ้ยที่ทั้งมีการกระตุ้นพลังชี่และส่งเสริมสมดุล
หากจัดฮวงจุ้ยเสริมการเงินการงานมากเกินจะกระทบสัมพันธ์สามีภรรยาของผู้ที่อาศัยในบ้าน หรือถ้าเน้นการเสริมโอกาสธุรกิจมากเกินจะกระทบการเรียนและพฤติกรรมของลูกที่อาศัยในบ้าน
ดังนั้น ก่อนจัดฮวงจุ้ยจะต้องมีการคำนวนระบุทิศประจำตัวให้ผู้อาศัยครบถ้วนทั้ง 5 ตำแหน่ง คือ ทิศประจำปีเกิด ทิศธาตุประจำตัว ทิศรหัสประจำตัว ทิศประจำตำแหน่ง ทิศส่งเสริม เพื่อจะได้เสริมฮวงจุ้ยธุรกิจอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้อาศัย

ฮวงจุ้ยตึกแถว
ฮวงจุ้ย/สำนักงานบริษัท

ฮวงจุ้ยบริษัทจะซับซ้อนตามลักษณะธุรกิจ จำนวนพนักงานและชัยภูมิอาคารเดิม ทำให้มีข้อจำกัดในการกระตุ้นฮวงจุ้ย โดยเฉพาะถ้ามีปัญหาสะสม เนื่องจากลักษณะหยินอัปมงคลรุนแรงจะทำให้จัดฮวงจุ้ยไม่ได้ผล

ดังนั้น เราจะแก้ไขลดถอนให้เรียบร้อยก่อนจึงสามารถเสริมฮวงจุ้ยได้ โดยจะเน้นการปรับผังเพื่อให้เกิดการสร้างโชคโอกาส ส่งเสริมการเติบโตขยายกิจการ และสร้างการสนับสนุนในตำแหน่งโต๊ะทำงานผู้บริหาร
โดยระวังไม่ให้การเสริมนั้นไปพิฆาตการรับทรัพย์ของบริษัท หรือกระทบการทำงานของพนักงาน

ฮวงจุ้ย/โฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศจะมีการจัดฮวงจุ้ยที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากเป็นทั้งที่ทำงานและที่พักอาศัยของครอบครัว
จึงต้องจัดฮวงจุ้ยที่ทั้งมีการกระตุ้นพลังชี่และส่งเสริมสมดุล
หากจัดฮวงจุ้ยเสริมการเงินการงานมากเกินจะกระทบสัมพันธ์สามีภรรยาของผู้ที่อาศัยในบ้าน หรือถ้าเน้นการเสริมโอกาสธุรกิจมากเกินจะกระทบการเรียนและพฤติกรรมของลูกที่อาศัยในบ้าน
ดังนั้น ก่อนจัดฮวงจุ้ยจะต้องมีการคำนวนระบุทิศประจำตัวให้ผู้อาศัยครบถ้วนทั้ง 5 ตำแหน่ง คือ ทิศประจำปีเกิด ทิศธาตุประจำตัว ทิศรหัสประจำตัว ทิศประจำตำแหน่ง ทิศส่งเสริม เพื่อจะได้เสริมฮวงจุ้ยธุรกิจอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้อาศัย

ขั้นตอน การวางสำนักงาน ดาวเหิร ยุค 7