ฤกษ์มงคล

การเลือกฤกษ์มงคลมีความสำคัญต่อการกระทำการใดๆ เพราะเมื่อเลือกลงมือทำในวันมงคลฤกษ์ดี หมายถึง การรับพลังงานชี่ฟ้าของวันนั้นสร้างโชคโอกาสให้สิ่งที่เริ่มต้น เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม การจดทะเบียนบริษัท

ในทางกลับกัน หากเริ่มลงมือในวันฤกษ์ไม่ดี หมายถึง การได้รับพลังชี่ที่ทำให้มีปัญหาและอุปสรรคตลอดช่วงเวลาที่ลงมือทำ ดังนั้น การเลือกฤกษ์ยามเป็นสิ่งที่คนโบราณยึดถือเป็นสำคัญ มีการระบุอันตรายและปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกที่ผิดพลาดไว้ชัดเจน ทั้งการหย่าร้าง โชคร้าย ภัยอันตราย

ข้อระวังในการเลือกฤกษ์เวลาตามศาสตร์ฮวงจุ้ย คือ ฤกษ์ยามจะต้องสอดคล้องกับดวงจีนของผู้ทำและส่งเสริมสิ่งที่ทำ ดังนั้น ฤกษ์มงคลของคนหนึ่งอาจเป็นฤกษ์อัปมงคลของอีกคนก็ได้ หากเทียบการปลูกพืช เมล็ดพันธ์ุแต่ละชนิดจะมีจังหวะเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มปลูกและเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน

Video Full HD 1920x1080 px

วิธีการคำนวนฤกษ์มงคลมีหลายวิธี ดังนี้

 • 28 กลุ่มดาว (二十八星宿, 28 Constellations) คือการดูโชคที่โดดเด่นของวัน
 • 12 เกี๋ยง (神煞, Gods and Sha) คือการเลือกลักษณะโชค กระตุ้นดาวพิเศษประจำวันให้เกิดความส่งเสริม การสร้างโชค
 • 12 นักษัตร 5 ธาตุ (董公择日法, Dong Gong) คือการดูความสัมพันธ์ ฟ้า-คน-ดิน หลีกเลี่ยงการชง เฮ้ง ไห่ ผั่ว
 • ฉี่หมินตุ้นเจี่ย (奇門遁甲, Qi Men Dun Jia) คือการวางยุทธศาสตร์ จังหวะและเวลาเพื่อความสำเร็จ
 • ดาวเหิร (玄空大卦择日, Xuan Kong Flying Star) คือการหาจุดเชื่อมระหว่าง ฟ้า-คน-ดิน ด้วยรหัสอี้จิง เน้นความสอดคล้อง นิยมทำพร้อมกับการจัดฮวงจุ้ย*

การคำนวนฤกษ์มงคลเพื่อหาวันที่ดีจะใช้การคำนวนมากกว่า 1 วิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของฤกษ์ สัญญาณสำคัญที่บ่งบอกการเลือกฤกษ์ที่ถูกต้อง คุณภาพส่งเสริม คือ ดินฟ้าอากาศ พลังเชิงสัญลักษณ์ ความสมบูรณ์ของพิธีกรรม

ฤกษ์วิชาดาวเหิน
ผัง ดาวเหิรประจำปี ประจำเดือนและชั่วโมง
ฤกษ์ฉีเหมิน Qi Men Dun Jia 奇門遁甲
ผัง ฉีหมินตุ้นเจี่ย
หมายเหตุ การให้ฤกษ์มงคลทุกครั้งจะมีการตรวจดวงจีนแปดช่อง เพื่อหาลักษณะส่งเสริมเฉพาะบุคคล และ ให้มีตัวเลือกในเรื่องของวันเวลาที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้น
ฤกษ์ส่งเสริม

คลายข้อสงสัยดูฤกษ์ Q&A

Q: ทำไมต้องดูฤกษ์งามยามดี

A: การยึดถือฤกษ์ยาม เกิดจากความเข้าใจปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นจากการเลือกฤกษ์ที่ผิดพลาดและมีความรู้เรื่องประโยชน์การเสริมดวงจากการเลือกฤกษ์ที่ส่งเสริม ซึ่งเราสามารถดูได้จากพิธีกรรม สิ่งของที่ได้ตระเตรียม จะมีความสอดคล้องกับการพูด คำอวยพร จุดสังเกตุฤกษ์ดีในวันสำคัญ คือ ความราบรื่นในการจัดงาน ดังคำโบราณที่กล่าวว่า ฤกษ์ดีมีชัยไปกว่า

Q: ทำไมจึงไม่ควรใช้ฤกษ์สะดวก ฤกษ์ทั่วไป ฤกษ์แจกฟรี

A: ฤกษ์ที่มีการเผยแพร่ทั่วไป เป็นการดูฤกษ์ยามเบื้องต้น ที่ไม่ได้นำดวงบุคคลมาร่วมคำนวน ไม่ได้พิจารณาถึงพิธีการตระเตรียมงาน ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ใช้กับเหตุการณ์สำคัญหรือวันดีที่มีเพียงหนึ่งครั้งในชีวิตเช่น ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ลงเสาเอก ซึ่งเมื่อเกิดความผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ พลังฤกษ์จะส่งผลตลอด โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือน ถึง 2 ปีแรกจะชัดเจนมาก

Screenshot 2022-04-11 at 12-45-35 A Traditional Chinese Gate-Crashing And Tea Ceremony In Red

Q: ทำไมต้องดูฤกษ์ออกรถยนต์ใหม่

A: ฤกษ์ออกรถยนต์ที่ดีจะมีพลังมงคล ส่งผลให้การเดินทาง ติดต่องานราบรื่น มีแต่ความเจริญ ตลอดการใช้งาน และ หากออกรถยนต์ในฤกษ์ฉีหมิน ฤกษ์ดาวเหิรที่ดีจะสามารถใช้รถยนต์ใหม่กระตุ้นและเสริมฮวงจุ้ยของบ้านได้โชคประจำปีเพิ่มอีกชั้น

ข้อมูลที่ต้องเตรียมมี ดังนี้

 • สีรถ
 • ทิศตำแหน่งโชว์รูมที่รับรถยนต์ หรือ ปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน
 • ทิศหน้าบ้าน
 • ตำแหน่งที่จอดรถ หรือ ประตูรั้วหน้าบ้าน / หมู่บ้าน
 • เวลาวันเดือนปีเกิดเจ้าของรถยนต์ และ คนขับรถยนต์
 • ช่วงเวลาที่เจ้าของรถยนต์สะดวก (อาทิตย์หน้า หรือ ภายใน 1 เดือน)

Q: ทำไมต้องดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายเข้า

A: ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ที่ดีจะมีพลังมงคล ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรือง โชคดีตลอดช่วงที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นโดยฤกษ์จะต้องดูให้มีความสอดคล้องส่งเสริมเจ้าของบ้าน พร้อมกับลดถอนลักษณะอัปมงคลของชัยภูมิ

ข้อมูลที่ต้องเตรียมมี ดังนี้

 • ช่วงเวลาที่สะดวก (ประมาณ 1 เดือนข้างหน้า หรือ ช่วงปลายปีระหว่าง พฤจิกายน ถึง ธันวาคม)
 • ทิศองศาหน้าบ้าน
 • ฤกษ์ลงเสาเอก เพื่อให้มีความสอดคล้องพลังงานส่งเสริมชุดเดียวกัน
 • พิธีกรรมที่ตั้งใจทำ เช่น มีการเชิญพระประธาน การหุงข้างกินข้าว การตั้งตู้เซฟ การทำบุญเลี้ยงพระ ฯลฯ
 • รูปสถานที่สำคัญ และ ทิศองศา เช่น ตำแหน่งตั้ง ตี่จู่เอี๊ยะ ตำแหน่งตั้งแทนบรรพบุรุษ ตำแหน่งตั้งเตา ฯลฯ
 • ข้อมูลดวงจีน เวลาวันเดือนปีเกิดเจ้าบ้าน และ ผู้อาศัย*

หมายเหตุ จุดระวัง คือ แม้ฤกษ์ดี พิธีกรรมเป็นมงคล ราบรื่นสวยงาม แต่มีการวางฮวงจุ้ยไม่ดี ตำแหน่งตั้งตี่จู่เอี๊ยะไม่เหมาะสม ตั้งวางห้องพระไม่เกิดการสนับสนุ ตั้งวางตู้เซฟในตำแหน่งเสียทรัพย์ ฤกษ์นั้นก็จะไม่สามารถส่งพลังงานโชคได้ยังเต็มที

Q: ทำไมจึงควรเลือกขอฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ลงเสาเอก ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้าน กับผู้ชำนาญ (ซินแส)

A: การเลือกฤกษ์วันสำคัญที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิต จึงควรนำดวงจีนบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาคำนวนรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณานักษัตรวันที่มีนักษัตรคู่ซาฮะ คู่ฮะ โดยที่นักษัตรเดือนปีจะมีการส่งที่มีพลังธาตุส่งเสริมพิธีกรรมและมีความส่งเสริมเจ้าของดวงผู้ขอฤกษ์ รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องระวังการชงเป็นสำคัญ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องใช้เทคนิคเลือกวันตามหลักสามประสาน

2. ตรวจ 28 กลุ่มดาว เป็นการดูลักษณะของวันก่อเกิดที่มีการรับพลังจากเดือนและปี มีพลังสนับสนุน มีความเป็นศิริมงคล ซึ่งในวันจริงสามารถตรวจสอบได้จากสภาพดินฟ้าอากาศ

3. วิเคราะ 12 เกี๋ยง เพื่อเลือกวันที่มีวงจรภพส่งเสริม สำหรับฤกษ์ทั่วไปจะนิยมเลือกวันธงไชย(成)* ร่วมกับการดู 60กะจื้อ แบ่งย่อยเป็น 12 นักษัตร 5 ธาตุ

4. คำนวนผลลัพธ์สัมพันธ์ โดยเน้นวัตถุประสงค์และประโยชน์เจ้าของดวง บนพื้นฐานหลักเหตุและผล ที่สำคัญจะมีการปรับพิธีกรรม สิ่งของที่ตระเตรียมให้ส่งเสริมสอดคล้องกับฤกษ์มงคล จะเห็นชัดเจนใน ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

หมายเหตุ วันธงไชยในระบบ 12 ภพ เป็นภพที่ 4 ซึ่งเหมาะสมกับการเริ่มต้น แต่อาจไม่ใช่ฤกษ์ที่ดีที่สุดสำหรับพิธีที่ต้องการให้เห็นผลเร็ว หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเฉพาะ จากประสบการณ์ตรงพบว่า วันธงไชยเพียง 1 ใน 5 จะเหมาะสมกับการแต่งงาน และ 1 ใน 10 จะเหมาะสมกับการเปิดกิจการ ร้านค้า เริ่มทำธุรกิจ หรือ จดทะเบียนบริษัท หากเราพิจารณาความส่งเสริมโชคเฉพาะบุคคล

จองคิวปรึกษา ฤกษ์มงคล ฤกษ์สะดวก พร้อมรับคู่มือดวงจีน เริ่มต้น 3500.-