อี้จิง

อี้จิง (易經, I Ching) เป็นคัมภีร์โบราณ ที่มีรากฐานต่อปรัชญาจีนมากว่า 3,000ปี หลักวิชาอธิบายลำดับของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ต้นเหตุ ระหว่างที่เกิดขึ้น ไปจนถึงผลลัพท์ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อหลีกหนีความผิดพลาด
นับแต่โบราณเรื่อยมาคัมภีร์อี้จิงถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในเอเชียตะวันออกจีน เกาหลี และญี่ปุ่นตามการแพร่ของลัทธิขงจื้อ
จนกระทั้งปี 1882 คัมภีร์อี้จิงถูกแปลเป็น ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ แม้กระนักเขียนและนักจิตวิทยาชื่อดัง อย่างเช่น Carl Jung ยังกล่างถึงความอัศจรรย์ ที่อี้จิงสามารถให้คำตอบได้
อี้จิงเริ่มจากการบันทึกข้อมูลดินฟ้าอากาศ ต่อมาถูกพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อพยากรณ์อนาคตมองการเปลี่ยนแปลงของ ฟ้า-คน-ดิน เปลี่ยนจากหยินเป็นหยาง และหยางเป็นหยินดูความสัมพันธ์ รหัสข้อมูลหยิน-หยางเหล่านี้ถูกเรียกว่าไตรลักษณ์(สามเส้น) และฉักลักษณ์(หกเส้น)ในปัจจุบันระบบที่นิยมคืออ่าน ฉักลักษณ์ 2 คู่

อี้จิง/การทำนาย

ในการทำนายตามคัมภีร์อี้จิง มีหลายวิธีในการเสี่ยงทายฉักลักษณ์ เช่น การเปิดไพ่อี้จิง อี้จิงเหรียญกระดองเต่า การเสี่ยงเซียมซี โยนเซ้งปวย อี้จิงคำนวนเวลา

ไพ่อี้จิงมีวิธีการอ่านที่ชัดเจน ไม่ต้องคาดเดาและมีคัมภีร์อี้จิงอ้างอิง
ถึงแม้จะถูกเรียกว่าไพ่แต่หลักพื้นฐานของไพ่อี้จิงคือ หลักหยิน-หยาง
เมื่ออ่านไพ่อย่างลึกซึ้ง จะสามารถเชื่อมโยงกับหลักเบญจธาตุ ที่เป็นพื้นฐานของฮวงจุ้ยและดวงจีน

วิธีการอ่าน
1. ต้องตั้งคำถามก่อนเสี่ยงทายเสมอ และคำถามจะต้องเป็นคำถามปลายเปิด ห้ามตั้งคำถามที่เป็นการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น
2. เมื่อได้คู่ฉักลักษณ์อี้จิงแล้ว ให้อ่านไตรลักษณ์ธาตุพลังของฉักลักษณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน) และ ฉักลักษณ์ที่ 2 (อนาคต) และลำดับการเปลี่ยนแปลงเส้นที่ไม่เหมือนกัน
3. อ่านคำไขของแต่ฉักลักษณ์ และแต่ละเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลง

อี้จิง/ฮวงจุ้ยเข็มทิศจีน

ในวิชาฮวงจุ้ยมีการแตกแขนง อี้จิง เป็นหลายวิชา เช่น

วิชาแปดทิศ (八卦,Bakua) อ่าน คู่ปฏิกิริยาไตรลักษณ์
วิชา 24 ขุนเขา (24 山, 24 Moutain) อ่าน เส้นบนตำแหน่งไตรลักษณ์
วิชาดาวเหิร (玄空飛星風水, Flying Star) อ่าน คู่ปฏิกิริยาฉักลักษณ์ เป็นดาวภูเขา ดาวแม่น้ำ

mingtang-temples

ตัวอย่างการอ่านอี้จิงพยากรณ์แบบประยุกต์

คำถาม: ทำงานโปรเจ็คนี้สำเร็จไหม

วิธีการอ่าน
1. ฉักลักษณ์ที่ 1 ䷧ อ่านไตรลักษณ์ ฟ้าผ่า เหนือ ทะเล หมายถึง ปัจจุบันมีคนที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเมื่อไม่นานมานี้
2. ฉักลักษณ์ที่ 1 ䷧ 解 คำไข ได้ความว่า ปลายหนาวต้นร้อน( Equanimity) ฤดูใบไม้ผลิอยู่ไม่ไกล หมายถึง แม้ว่าจะมองไม่เห็นอนาคต แต่ผลที่หวังอยู่ไม่ไกล ทำมาได้ 85-90% ของเส้นทางแล้ว
3. ฉักลักษณ์ที่ 2 ䷃ อ่าน ไตรลักษณ์ ภูเขา เหนือ แม่น้ำ หมายถึง การแสดงความจริงใจ
4. ฉักลักษณ์ที่ 2 ䷃ 蒙 คำไข ได้ความว่า การปกคลุมด้วยม่านหมอก (Youthful Folly) หมายถึง ปัจจุบันอนาคตคลุมเครือ แต่ไม่ช้าจะมีความกระจ่างเกิดขึ้น
5. อ่าน เส้นผกผันที่ 4 ตามคำไข ได้ความว่า การเปลี่ยนแปลง เกิดจากการสนับสนุนช่วยเหลือ ยิ่งมีการช่วยเหลือมากยิ่งสำเร็จเร็ว โดยเฉพาะถ้าย้ายคนที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป
6. อ่าน เส้นผกผันที่ 6 ตามคำไข ได้ความว่า การกำจัดภัยจากฝ่ายต่อต้าน
7. อ่าน สถานะผู้ถามจากเวลาที่ถาม ธาตุการเปลี่ยนแปลง ธาตุดิน ก่อเกิด ธาตุโลหะ หมายถึง ผลการสำเร็จเกิดขึ้นจากมานะพยายาม
หมายเหตุ
การอ่านอี้จิงครั้งนี้ใช้ไพ่คำนวน เพื่อความสะดวกในการตอบทางไลน์


คำตอบ: สำเร็จ เพราะว่า ได้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วย (ผู้หญิง) คาดว่าจะสำเร็จในเวลาประมาณ 1 เดือน
คำแนะนำ: ผู้ถามจะต้องเป็นผู้ตามที่ดี ทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย หากไม่ทำคนที่ช่วยเหลือจะทิ้งงาน

Instagram Post 1080x1080 px(1)(1)