ฮวงจุ้ยแปดทิศ

ฮวงจุ้ยแปดทิศ (八宅吉星) คือ วิชาที่ผนวกผังแปดทิศหลังฟ้า กับหลัก"ฟ้า-คน-ดิน"ประสานฟ้าคนเป็นหนึ่งเดียว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลของที่จุดไท่จี๋(太極) โดยมีการแบ่งกลุ่มการคำนวน ดังนี้

1. โชค 8 ทิศ - โชคเชื่อมโยงตามไตรลักษณ์
2. คน 8 กลุ่ม - คำนวนจากปีเกิดเจ้าของดวง
3. บ้าน 8 ชนิด - คำนวนจากตำแหน่งประตูหน้าบ้าน

เมื่อคำนวน องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนแล้วจะรู้ตำแหน่งโชคเฉพาะบุคคลและตำแหน่งโชคดีของบ้าน ทำให้รู้ตำแหน่งที่ดีที่สุดของห้องสำคัญในบ้านอย่าง การวางประตูบ้าน, ทิศและตำแหน่งห้องนอน, ทิศและการวางโต๊ะของห้องทำงาน, ทิศและตำแหน่งห้องพระ

8 ทิศจีน

ตามหลักวิชา 8 ทิศ แต่ละทิศ มีธาตุที่ส่งเสริม พลังที่ส่งเสริมจำเพาะ ดังนี้

เลข 1. ตำแหน่งทิศเหนือ ธาตุน้ำ เป็นทิศก่อเกิดความเจริญทางหน้าที่การงาน
เลข 2. ตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ ธาตุดินใหญ่ เป็นทิศก่อเกิดความรักความสัมพันธ์
เลข 3. ตำแหน่งทิศตะวันออก ธาตุไม้เล็ก เป็นทิศก่อเกิดความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสามัคคี
เลข 4. ตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ ธาตุไม้ใหญ่ เป็นทิศก่อเกิดความมั่งคั่งร่ำรวย การสะสมทรัพย์สิน
เลข 5. ตำแหน่งทิศตรงกลาง ธาตุดินใหญ่ เป็นทิศก่อเกิดพลังสุขภาพ พลังปราณ
เลข 6. ตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ธาตุโลหะใหญ่ เป็นทิศก่อเกิดการอุปถัมภ์ ปกป้องคุ้มครอง
เลข 7. ตำแหน่งทิศตะวันตก ธาตุโลหะเล็ก เป็นทิศก่อเกิดสนับสนุนบุตรและบริวาร
เลข 8. ตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ธาตุดินเล็ก เป็นทิศก่อเกิดความรู้การศึกษา
เลข 9. ตำแหน่งทิศใต้ ธาตุไฟ เป็นทิศก่อเกิดสนับสนุนชื่อเสียง