12 นักษัตรจีน

12 นักษัตรจีน และเบญจธาตุ ถือเป็นพื้นฐานของการเข้าใจดวงจีน นักษัตรจีนจะอยู่ในตำแหน่งก้านดิน(แถวล่าง)โดยนักษัตรทั้ง 4 ตำแหน่ง บ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวและโชควาสนาของเรา

นักษัตรปี คือ ครอบครัว ตระกูล

นักษัตรเดือน คือ การทำงาน การสนับสนุน

นักษัตรวัน คือ ปัจจุบัน ตัวของเรา คู่ครอง การเงิน

นักษัตรเวลา คือ อนาคต ลูก และ โอกาส

ดวงที่มีพลังความสมบูรณ์จะมี

การฮะและซาฮะของนักษตร

คู่ฮะ

ชวด - วัว

เสือ - หมู


กระต่าย - หมา


มังกร - ไก่


ม้า - เพะ

งู - ลิง

ซาฮะ

(หนู - มังกร- ลิง) เกิด ธาตุน้ำ

(เสือ - ม้า - หมา) เกิด ธาตุไฟ

(กระต่าย - แพะ - หมู) เกิด ธาตุไม้

(งู - ไก่ - วัว) เกิด ธาตุทอง


ดวงควรระวังคือดวงที่จะมี

การชงของนักษัตร

หนู - ม้า


วัว - เพะ

เสือ - ลิง


กระต่าย - ไก่

มังกร - หมา

งู - หมู

นอกจากดูฮะ และชง เราจะมองหานักษัตรเด่น ซึ่งจะบ่งบอกถึงวิธีการตัดสินใจ โดยวิธีดูนักษัตรเด่นคือ ดูการเคลื่อนพลังว่าไปสะสมอยู่ที่นักษัตรไหน หรือมีการเกาะกลุ่มของธาตุส่งเสริม


ลักษณะนิสัยของแต่ละนักษัตร

หนู - คล่องแคล่ว ทำงานและหาเงินเก่ง

วัว - หนักแน่น อดทน พูดน้อย

เสือ - เชื่อมั่นในตนเอง ใจกล้าชอบเสี่ยง

กระต่าย -อ่อนโยน ประนีประนอมไม่ชอบแตกหัก

มังกร - ฉลาด มีไหวพริบความกระตือรือร้น

งู - ฉลาด มีความตื่นตัวพร้อมแก้ปัญหา

ม้า - ชอบอิสระ ทำงานรวดเร็ว

แพะ - รักความสงบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลิง - คล่องแคล่ว ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบกฎระเบียบ

ไก่ - ชอบเข้าสังคม มีความสามารถการเจรจา

หมา - ฉลาด มีความยุติธรรมเสียสละ

หมู- มนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ


ตัวอย่าง 1

BaziEx1

ดวงนี้มีทั้งคู่ฮะ และ คู่ชง

ลิง - งู ฮะกัน ในตำแหน่ง ปีกับเวลา บ่งบอกถึง อนาคตที่สดใส การเลือกโอกาสที่ถูกต้องเสมอ

แพะ - วัว ชงกัน ในตำแหน่ง วันกับเดือน บ่งบอกถึง ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนมักจะเห็นต่าง ต้องประนีประนอมเสมอ การชงนี้สามารถแก้ไขด้วยการเติมธาตุไม้

นักษัตรเด่น คือ ลิง มีความสามารถในการหาเงิน หาโอกาสสร้างธุรกิจครอบครัวให้มีความรุ่งเรืองอีกครั้ง ด้วยฝีมือด้านประชาสัมพันธ์ การตลาด

ตัวอย่าง 2

BaziEX2

ดวงนี้มีความพิเศษ คือ มี 2 ใน 3 นักษัตร ไก่ และ งูขาดเพียง วัว ก็จะเกิดซาฮะที่ทำให้เกิดธาตุทอง

ดังนั้น ถ้าในดวง 100 ปี ช่วง 10 ปีไหนที่มีวัว ยิ่งเป็นวัวดิน วัวไฟ จะส่งผลให้หน้าที่การงานก้าวหน้า ลงแรงน้อยได้ผลเยอะ ลงแรงเยอะยิ่งได้ผลสามเท่า

นักษัตรเด่น คือ ลิง ที่อยู่ในตำแหน่งเวลา บ่งบอกถึงเป็นคนมีไหวพริบสามารถสร้างโอกาสได้เสมอ และจะไม่ชอบอยู่เฉยๆ จะทำงานตลอดชีวิต

จองคิว ตรวจดวง/ตรวจฮวงจุ้ย กับ FengshiMee