ฮวงจุ้ยเลขกัวหมิง

เลขกัวหมิง เป็นส่วนหนึ่งของสายวิชาฮวงจุ้ยแปดทิศ ศึกษาเรื่องปฏิกิริยาคู่ไตรลักษณ์ โดยนำเพียงข้อมูลปีเกิดของคน มาคำนวนหาเลขกัวหมิง หรือ ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รหัสประจำตัว เพื่อดูความสัมพันธ์กับของทิศพลัง ปฏิกิริยา เน้นเรื่องหยิน-หยาง คู่ตรงข้าม

วิธีการคำนวนหาเลขกัวหมิง รหัสของเจ้าบ้าน

หญิง
ขั้นที่1 นำตัวเลขปี พ.ศ. เกิด รวมกัน +1*
ขั้นที่2 บวกผลรวมจากขั้นที่ 1 ให้ได้เลขตัวเดียว

ชาย
ขั้นที่1 นำตัวเลขปี พ.ศ. เกิด รวมกัน +1*
ขั้นที่2 บวกผลรวมจากขั้นที่ 1 ให้ได้เลขตัวเดียว
ขั้นที่3 นำเลขไปลบ 15

หมายเหตุ การ+1 เป็นการนับปีเกิดแบบจีน ที่นับอายุจากวันตรุษจีน

ตารางระบุ ทิศมั่งคั่ง อุปถัมภ์ โชคลาภ

ทิศมงคลตามรหัสประจำตัว
ทิศระวังตามรหัสประจำตัว_fengshuimee.comm

ข้อควรระวังในการใช้เลขกัวหมิง

1. การจัดทิศตามหลักเลขกัวหมิงอาจขัดแย้ง กับ การวางฮวงจุ้ยตามหลักการชัยภูมิ เพราะไม่ได้นำรายละเอียดพลังของพื้นที่มาคำนวนในการจัดฮวงจุ้ย
2. การคำนวนเลขกัวหมิง ไม่ได้นำการเคลื่อนตัวของพลังธรรมชาติ ตามวันเดือนปีจริง มาคำนวน ฉะนั้นในบางปี บางช่วงเวลา เมื่อมีการชงธาตุ การชงปี ชงปฏิกิริยา จะมีผลชงเต็มกำลังเสมือนหนึ่งมิได้จัดฮวงจุ้ย จึงไม่เหมาะสำหรับคนที่จังหวะในดวงจีนเข้าช่วง 10 ปีชง
3. สำหรับคนที่ ธาตุประจำตัวอ่อน (ดิถีอ่อน) มีโอกาสที่จะจัดฮวงจุ้ยปะทะนักษัตรเดือน นักษัตรวัน เพราะชงธาตุสนับสนุน อาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ กับ ญาติผู้ใหญ่ ครอบครัว
4. บ้าน 1 หลัง มักจะมีผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลายคน ซึ่งแต่ละคนมีเลขกัวหมิงแตกต่างกัน การจัดฮวงจุ้ยทุกครั้ง นอกจากการพิจารณาตามหลักชัยภูมิแล้ว ควรคำนึกถึงเลขกัวหมิงของสมาชิกทุกคนในบ้าน เพื่อให้ทุกท่านได้รับพลังส่งเสริม
5. เนื่องจากเลขกัวหมิงอยู่ในสายวิชาฮวงจุ้ยแปดทิศ จึงควรคำนวนผังบ้าน และ มีการเลือกฤกษ์ยามมงคลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจัดฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์