ปี2564 ปีวัวทอง ปีไหนชง ปีไหนเฮง

21 April 2022

ภาพรวมปีวัวทอง ปี2564

เรื่องสำคัญปี2564 จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน การทำธุรกิจ การเงิน การธนาคาร เนื่องจาก นักษัตรวัว เป็นพลังความขยัน การทำงาน เมื่อเคลื่อนตัวส่งเสริมพลังโลหะพลังปี ก็ก่อให้เกิดพลังการแข่งขันสูง สร้างการขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ชนะ

ดังนั้น ลักษณะเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจปีวัวทอง ปี2564 จะมีความคล้าย กับ ปีวัวไฟ ปี2540 คือ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจปีนี้เป็นปีการแข่งขันรุนแรง สร้างความแข็งแรงให้ธุรกิจ กำจัดคู่แข่ง เมื่อผ่านพ้นไปได้จะเกิดการเจริญเติบโตก้าวกระโดด โดยหมวดหมู่ธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากพลังปีวัวทองเป็นพิเศษ จะเป็นกลุ่มธุรกิจธาตุไม้ (สายเกษตร ยา การดูแลสุขภาพ การพัฒนาตัวเอง)หรือ กลุ่มธุรกิจธาตุไฟ (สายดิจิตอลครีเอทีฟ ไอที และ ธุรกิจออนไลน์ SASS)

feng shui mee

Section: Check-listLAYOUT BACKGROUND ADVANCED

ปีนี้เฮง 2564

สำหรับท่านที่เกิด* ปีเสือ ปีม้า ปีลิง หรือ มีนักษัตรเสือ ม้า ลิง เป็นนักษัตรเด่นในดวงจีน ปีนี้จะเป็นปีของโอกาสที่จะเกิดจากความสามารถ การคิด การวางแผน การกล้าปรับเปลี่ยน การลงมือทำ

ปีนี้ชง 2564

สำหรับท่านที่เกิด* ปีแพะ ปีหนู ปีมังกร และ/หรือ ชงธาตุดิน ควรระวังพลังธาตุดินก่อเกิดปัญหาการทำงาน การทำธุรกิจ กระทบกระทั่งเสียคู่ค้าสำคัญ

ลักษณะชงปีนี้ที่สำคัญ* และ วิธีแก้ชง

1. การชงธาตุสมดุล แก้ชงด้วยการไหว้องค์ไท่ซุ่ย และ ห้อยพระ พกฮู้ เหรียญแก้ชงติดตัว พร้อมทั้งทำบุญสะสมพุทธคุณ

2. การชงนักษัตรประจำตัว* ควรจัดฮวงจุ้ยห้องนอน และ การจัดมุมโต๊ะทำงานในการหลบองค์ไท่ซุ่ย หันนักษัตรประสาน เน้นให้เกิดพลังกลมกลืน แก้ไขร้ายให้กลายเป็นดี

3. การชงปฏิกิริยาธาตุดิน จัดฮวงจุ้ยสวน ด้วย 9 ไม้มงคล ฉัก55 อุดมสมบูรณ์ ทรัพย์เพิ่มพูน ควบคุมดิน เสริมธาตุไม้ สร้างธาตุไฟ

หมายเหตุ การแก้ชงสามารถแก้ไขได้หลากหลาย ตามแต่ตำรา วิชา และ ความเข้าใจอี้จิงที่ปรากฎ สำหรับปีที่มีการผ่องถ่ายพลังธาตุโลหะที่รุนแรง เราจะต้องระวังธาตุดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ไปกระตุ้นพลังโลหะที่อ่อนล้าลง จึงได้เน้นเป็นพิเศษ

ปีนี้เฮง 2564

สำหรับท่านที่เกิด* ปีเสือ ปีม้า ปีลิง หรือ มีนักษัตรเสือ ม้า ลิง เป็นนักษัตรเด่นในดวงจีน ปีนี้จะเป็นปีของโอกาสที่จะเกิดจากความสามารถ การคิด การวางแผน การกล้าปรับเปลี่ยน การลงมือทำ

ปีนี้ชง 2564

สำหรับท่านที่เกิด* ปีแพะ ปีหนู ปีมังกร หรือ มีนักษัตร แพะ หนู มังกร เป็นนักษัตรเด่นในดวงจีน รวมไปถึงท่านที่ธาตุในดวงจีน 8 ช่อง ชงธาตุดิน ให้ระวังพลังธาตุดินปะทะ ก่อเกิดปัญหาการทำธุรกิจ กระทบกระทั่งรุนแรง ทำให้เสียคู่ค้าสำคัญ

ลักษณะ และ วิธีแก้ชง

เมื่อทราบว่า มีการชงเกิดขึ้น เราก็สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน ป้องกัน สร้างสมดุล ตามหลัก ฟ้า คน ดิน โดยผลกระทบน้ำหนักการชงของแต่ละท่านจะแตกต่างกันไปตาม ธาตุในดวงจีน ธาตุประจำตัว จังหวะดวง10ปี ธาตุอาชีพ ฯลฯ

สำหรับปี2564 วิธีแก้ชงที่ดีที่สุด คือ การแก้ไขด้วยการจัดฮวงจุ้ย โดยเฉพาะท่านที่พักอาศัย/สำนักงาน เคยได้รับการจัดฮวงจุ้ยดาวเหิร วิธีอื่นๆที่ท่านสามารถทำได้ คือ การแก้ด้วยการกระทำ ส่งพลังก่อเกิดกลมกลืน