ออกแบบโลโก้ถูกหลักฮวงจุ้ย

โลโก้คือตัวแทนของบริษัท เราสามารถรู้สถานะปัจจุบันและอนาคตจากการอ่านพลังของโลโก้

การออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยที่ดีจะต้องส่งเสริมกับประเภทของธุรกิจที่ดำเนินการ และต้องไม่ขัดแย้งกับดวงจีนของเจ้าของธุรกิจ

การออกแบบฮวงจุ้ยของโลโก้คล้ายมีลำดับขึ้นตอนคล้ายการอ่านดวงจีน มีลำดับขั้นในการตรวจดังนี้

การออกแบบฮวงจุ้ยของโลโก้ธุรกิจมีลำดับขึ้นตอนคล้ายการอ่านดวงจีน ดังนี้
1. ตรวจดวงจีนแปดช่อง เจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วน เพื่อระบุธาตุธุรกิจและธาตุร่ำรวยของเจ้าของธุรกิจ
2. ออกแบบกำหนด สีหรือคู่สี ตัวอักษร ลายเส้น โดยภาพรวมของโลโก้จะต้องก่อเกิดธาตุร่ำรวย ตามหลักเบญจธาตุ เลือกคู่ปฏิกิริยาอี้จิงส่งเสริม
3. เลือกสัญลักษณ์*ที่มีลักษณะส่งเสริมตามหลักฮวงจุ้ย(เช่น เครื่องหมาย+,ดอกไม้) และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าจดจำ
4. ออกแบบโลโก้ ให้มีพลังที่สอดคล้องกับธรรมชาติธุรกิจ เช่น ธุรกิจที่เน้นความเร็วห้ามมีโลโก้ที่มีพลังมั่นคง
5. ตรวจปฎิกิริยาของธาตุโดยรวม แล้วเพิ่มลายละเอียดโลโก้ สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มโชคโอกาสให้ธุรกิจ
6.เลือกฤกษ์มงคล วันจดทะเบียนบริษัท เริ่มใช้โลโก้ ให้เกิดการส่งเสริมที่สอดคล้องตามหลัก ฟ้า คน ดิน

การแก้โลโก้ฮวงจุ้ยมีความยากกว่าการออกแบบโลโก้ใหม่ เพราะเมื่อเริ่มใช้โลโก้ก็จะเกิดการสะสมพลังที่สอดคล้อง หากโลโก้เดิมไม่ดีและถูกใช้เป็นระยะเวลานานก็จะแก้ยาก เพราะต้องออกแบบโลโก้ใหม่ให้เกิดการส่งเสริมและมีการหักล้างพลังงานเก่า กระตุ้นพลังของโลโก้ใหม่ให้ทำงาน

โลโก้/ธุรกิจออนไลน์

ในธุรกิจออนไลน์ โลโก้จะถูกใช้งานในหลากหลาย ตั้งแต่หน้าเวป หน้าสื่อออนไลน์จนถึงบนบรรจุของสินค้า ทำให้โลโก้เปรียบได้กับการจัดฮวงจุ้ยหน้าร้าน โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือ คู่สีที่ส่งเสริมโอกาสโชคของธุรกิจ และเน้นการเสริมเพื่อธุรกิจออนไลน์(ธาตุไฟ)

โลโก้/ธุรกิจร้านค้า

ในธุรกิจที่มีหน้าร้าน โลโก้ที่ออกแบบมีการจัดวางในที่ต่างๆ เช่น ป้ายหน้าร้าน หน้าเคาเตอร์ชำระเงิน ดังนั้นจะมีข้อระวังในการสร้างศรพิฆาต หลีกเลี่ยงธาตุไฟ ธาตุน้ำ ธาตุโลหะที่มีความชัดเจน โดยเลือกกลุ่มสีที่ส่งเสริมธุรกิจและดวงเจ้าของ