ดวงจีน

ดวงจีนแปดช่อง คือ อะไร

ดวงปาจือ ดวงจีน หรือ อาจมีอีกชื่อหนึ่งว่า "โป๊ยหยี่ - ซี่เถียว" เป็นวิธีการถอดรหัสชะตาฟ้า 天命 จากปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด เวลาเกิด เป็น 2 แถว แถวละ 4 ช่อง รวมแล้วมี 8 ช่อง

โปรแกรมตรวจดวงจีนเบื้องต้น

วันเดือนปีเกิด (คศ)


เวลาเกิด (24 ชั่วโมง)
เพศ
ชาย
หญิง

คำนวนโดย WOFS

เกณฑ์ตรวจดวง 8 ช่อง เบญจโชคพื้นฐาน ดังนี้

  • กรณีธาตุครบเบญจธาตุ และ นักษัตรฮะกัน ซาฮะกัน ถือเป็นดวงที่ส่งเสริม การงานมั่นคง สุขภาพดี ครอบครัวรักใครกลมเกลียว มีโชคครบทุกด้าน เจ้าของดวงนี้มีข้อระวังในปีชง คือ จะมีการชงแรง เนื่องจากจะมีการทำลาย คู่ฮะ ซาฮะ
  • กรณีมีธาตุไม่ครบเบญจธาตุ มักจะพบปัญหาความก้าวหน้าการงาน โดยเฉพาะในกรณีขาดธาตุสนับสนุน และมีปัญหาสุขภาพ เช่น ถ้าขาดธาตุน้ำ อาจจะมีปัญหาที่ไต กระเพาะ หรือ ถ้าขาดธาตุดิน อาจจะมีปัญหาที่ ม้าม กล้ามเนื้อ เป็นต้น สามารถแก้ไขด้วยหลัก ฟ้า-คน-ดิน
  • กรณีมีธาตุเกินสมดุล จำเป็นต้องสำรวจปฏิกิริยา การเคลื่อนพลัง ถ้ามีพลังธาตุส่งเสริม ธาตุสนับสนุน พร้อมธาตุร่ำรวย ส่งพลังต่อเนื่อง เจ้าของดวงนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวย มั่งมีระดับเศรษฐี โดยเฉพาะถ้าได้จังหวะดวง 10 ปีส่งเสริมหรือได้หุ้นส่วนที่ส่งเสริม (นักษัตรคู่ฮะ คู่ซาฮะ)
  • กรณีนักษัตร ในดวงจีนชง มักจะพบว่า เป็นดวงที่มีความโดดเด่นเฉพาะ หากมีหน้าที่การทำงานดี จะมีปัญหาเรื่องคู่ครอง ครอบครัว ซึ่งกลุ่มนี้จะแก้ไขได้ด้วยจัดฮวงจุ้ยห้องนอนตามหลักสามประสาน ลดพลังปะทะ ศรพิฆาต
  • ข้อระวัง ควรพิจารณานำข้อมูลอาชีพมาคำนวน เพราะแต่ละอาชีพมีพลังธาตุที่ส่งเสริมแตกต่างกันไป เช่น อาชีพ ทหาร ตำรวจ จะได้ดีเมื่อมีพลังธาตุกำลังสนับสนุน อาชีพครูและนักวิชาการ จะดีเมื่อรับพลังธาตุส่งเสริม ธาตุพลังสร้างสรรค์

หมายเหตุ การตรวจดวงจีนแบบสมบูรณ์ นอกจากจะตรวจตามหลักเบญจธาตุ เน้นกำลัง พลัง นักษัตร พร้อม น่าเจี่ย (纳甲) กับ 12 ภพ (长生十二神) ยังต้องคำนวนจับซิ้ง และ ดูปฏิกิริยาพลังงานฟ้า พลังงานดิน ในดวง 10ปี กับดวงปี จึงจะทราบธาตุ สี นักษัตร จังหวะโชคและการสร้างโชคด้วยทิศฮวงจุ้ยประจำตัว ทิศเทพส่งเสริม ทิศร่ำรวย