ฮวงจุ้ยออนไลน์

จัดฮวงจุ้ย คอนโด ห้องนอน แก้ปีชง ตามดวงจีน

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ข้อมูล เวลาวันเดือนปี เกิด และ จังหวัดที่เกิด 1 ท่าน
 • รูปถ่ายห้องที่อยู่ 6-10 รูป
 • ทิศองศาหัวนอน ทิศองศาประตูระเบียง ทิศองศาประตูเข้าห้อง และ ทิศองศาประตูห้องน้ำ

สิ่งที่ได้รับ

 • ใบสรุปดวงจีน 1 ท่าน* พร้อม วิธีการแก้ปีชง
 • ใบตรวจฮวงจุ้ย 1 หน้า พร้อม รายละเอียดขั้นตอนการจัดฮวงจุ้ย
 • อุปกรณ์ฮวงจุ้ยแก้ชง 1* รายการ พร้อม อธิบายวิธีการจัดวางที่ถูกต้อง
 • ส่งมอบ และ อธิบาย ระยะเวลา 1 คิว ประมาณ 45-55 นาที*

เริ่มต้น 4,900.-

จัดฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย รับพลังฟ้ายุค 9

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ข้อมูล เวลาวันเดือนปี เกิด และ จังหวัดที่เกิด 2 ท่าน
 • รูปถ่ายห้องที่อยู่ 15-30 รูป
 • แผนที่ google map (แชร์โลเคชั่น) พร้อม ทิศองศาหัวนอน ทิศองศาประตูระเบียง ทิศองศาประตูเข้าห้อง ทิศองศาประตูเข้าคอนโด ทิศกลางบ้าน

สิ่งที่ได้รับ

 • ใบสรุปดวงจีนสูงสุด 2 ท่าน* วิธีการส่งเสริมฮวงจุ้ยตามดวงจีน
 • ใบตรวจฮวงจุ้ย พร้อม รายละเอียดขั้นตอนการจัดฮวงจุ้ย
 • อุปกรณ์เสริมฮวงจุ้ย 1* รายการ พร้อม อธิบายวิธีการจัดวางที่ถูกต้อง
 • ส่งมอบ และ อธิบาย ระยะเวลา 2 คิว ประมาณ 110-120 นาที*

เริ่มต้น 11,000.-

ฮวงจุ้ยดาวเหิร

ฮวงจุ้ย บ้าน โฮมออฟฟิศ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ข้อมูล เวลาวันเดือนปี เกิด และ จังหวัดที่เกิด ของเจ้าบ้าน และ สมาชิก
 • รูปถ่าย ประตู ห้องนอน บันได ห้องน้ำ รวม 5-10 รูป เพื่อตรวจฮวงจุ้ยเบื้องต้น
 • แผนที่ google map (แชร์โลเคชั่น) พร้อม ทิศองศาหัวนอน ทิศกลางบ้าน และ ทิศองศาประตูเข้าบ้าน*

สิ่งที่ได้รับ

 • คู่มือดวงจีนผู้อาศัย 4 คน พร้อม สรุปฮวงจุ้ยจุดที่ควรแก้ไข ส่งเสริม (รวม 5 ชุด)
 • ส่งมอบ และ อธิบายดวงจีน ระยะเวลา 2 คิว ประมาณ 90-110 นาที*
 • เดินทางไปตรวจฮวงจุ้ยตามนัดหมาย 1 วัน
 • คู่มือจัดฮวงจุ้ยยุค9 ประจำปี (2024-2043) พร้อม รายละเอียดวิธีการแก้ประจำปี และ ข้อระวัง
 • อุปกรณ์ฮวงจุ้ย 3* รายการ (จัดให้ตามความเหมาะสม)

เริ่มต้น 45,000.-

ฮวงจุ้ย ร้านค้า สำนักงาน

ขั้นตอน

 • แจ้งชื่อ พร้อม วัน เดือน ปีเกิด ของ เจ้าของธุรกิจ
 • โลโก้ ตราสัญลักษณ์ นามบัตร
 • แผนที่ google map (แชร์โลเคชั่น) พร้อม ทิศองศาประตู ทิศที่เก็บเงิน ทิศหันหน้าโต๊ะทำงาน* และ รูปถ่ายสถานที่ 10 รูป

สิ่งที่ได้รับ

 • คู่มือดวงจีนผู้บริหาร 1 คน สรุปฮวงจุ้ยจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ธุรกิจ
 • ส่งมอบ และ อธิบายดวงจีน ระยะเวลา 2 คิว ประมาณ 90-110 นาที*
 • เดินทางไปตรวจฮวงจุ้ยตามนัดหมาย 1 วัน
 • ใบสรุปฮวงจุ้ยโลโก้ พร้อม วิธีแก้ไข
 • อุปกรณ์ฮวงจุ้ย 2* รายการ (จัดให้ตามความเหมาะสม) เพื่อจัดฮวงจุ้ยประจำปี และ กระตุ้นดาวมงคล ดาวภูเขา ดาวแม่น้ำ

เริ่มต้น 22,000.-

ดวงจีน ปาจือ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แจ้ง ชื่อ และ ชื่อเล่น
 • เวลา วัน เดือน ปี เกิด สถานที่เกิด*
 • อาชีพหลัก และ อาชีพเสริม เพื่อวิเคราะห์การส่งเสริมตามธาตุ

สิ่งที่ได้รับ

 • คู่มือดวงจีน 1 ท่าน รายละเอียด พื้นดวง โชค โอกาส จังหวะชีวิต
 • ระบุปีชง ข้อควรระวัง
 • สอบถาม ปัญหา สิ่งที่กังวลใจ เช่น การย้ายไปอยู่ต่างประเทศ การเลื่อนตำแหน่ง ปัญหาคู่ครอง ความรัก ฯลฯ
 • อธิบาย-ตอบคำถาม ประมาณ 50 นาที (โทรศัพท์)

(รับจำกัดวันละ 4 คิว เปิดจองเวลา 10.00น. วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี)

เริ่มต้น 1,900.-

ปรึกษาดวงธุรกิจ ฉีหมิน

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แจ้ง ชื่อ และ ชื่อเล่น
 • เวลา วัน เดือน ปี เกิด สถานที่เกิด*
 • คำถาม และ วันเวลาที่สะดวก หรือที่เกี่ยวข้องกับคำถาม

สิ่งที่ได้รับ

 • ผังฉีหมินพร้อม สรุปคำแนะนำ ตอบคำถาม
 • อธิบาย-ตอบคำถาม ประมาณ 50 นาที (โทรศัพท์)

(รับจำกัดวันละ 1 คิว เปิดจองเวลา 10.00น. วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี)

เริ่มต้น 4,500.-