ฮวงจุ้ยสระว่ายน้ำ

น้ำ เสริมทรัพย์ เพราะตามหลักวิชาฮวงจุ้ย น้ำจะกระจายพลังชี่ เมื่อเราวางน้ำในบริเวณบ้าน ตามตำแหน่งต่างๆ (สระว่ายน้ำ บ่อปลาโอ่งน้ำ บ่อบัว ) จะเกิดการกระตุ้นพลังชี่ ซึ่งที่สุดของการจัดฮวงจุ้ยด้วยน้ำ คือ การสร้างมังกรน้ำ* กระตุ้นพลังในระดับชัยภูมิ พัดพลังชี่มงคลเข้าบ้าน ส่งเสริมความมั่งคั่ง ทรัพย์ในบ้าน

มังกรน้ำ ที่เราจะพบบ่อยเห็นอยู่บ่อยๆ คือ บ่อปลาคาร์ฟ เพราะมีลักษณะสำคัญ 3 อย่าง คือ น้ำที่ใสสะอาด มีการเคลื่อนไหลของน้ำ และ มีการกระเพื่อมของน้ำ ซึ่งถ้าหากเจ้าของบ้านกำลังจะสร้างสระว่ายน้ำ เราก็สามารถออกแบบสระว่ายน้ำ ให้เกิดมังกรน้ำ โดย จุดสำคัญในการวางมังกรน้ำ จะประกอบด้วย ทิศที่น้ำเคลื่อน ทิศน้ำเข้า ทิศน้ำออก และ การเสริมชัยภูมิ เพื่อเป็นความศิริมงคล

หมายเหตุ ตำรามังกรน้ำ 水龍經 แบ่งมังกรออกเป็น 72 รูปแบบ ซึ่งมีเพียง 22 รูปแบบ ที่เป็นมงคล ส่งเสริมผู้อยู่อาศัย และ 50 รูปแบบ ที่เหลือจะนำความเจริญรุ่งเรือง ในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อสมาชิกคนในบ้านคนใดคนหนึ่ง หรือ ในกรณีที่ผิดพลาดมาก จะกระตุ้นการเป็นหนึ้สินให้เกิดขึ้น

ตัวอย่าง

y3_AHHrxUBY