คำถามฮวงจุ้ยโลโก้ ยุคดิจิตอล

โลโก้ เป็นตัวแทนของบริษัท บ่งบอกลักษณะพลัง สถานปัจจุบัน และ อนาคต ดังนั้น การจัดวาง สี สัญลักษณ์ ตัวอักษร ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงมีความหมาย ก่อเกิดพลังส่งเสริม

วิธีการเข้าใจฮวงจุ้ยของโลโก้ ทำได้จากการประยุกต์รากฐานของฮวงจุ้ย ปรับให้เหมาะสม เนื่องจากในโลโก้ดิจิตอล ออนไลน์ ไม่มีทิศเหนือ ไม่มีทิศใต้ ไม่มีขั้วแม่เหล็กดึงดูด ไม่มีน้ำขึ้นน้ำลง มีเพียงแสง สี พลัง

โอกาสนี้ เรามาตอบคำถามเกี่ยวกับโลโก้ฮวงจุ้ย และ การออกแบบฮวงจุ้ยออนไลน์ รายละเอียดความสัมพันธ์กับเบญจธาตุ หลักอี้จิง รวมไปถึง องค์ประกอบเกณฑ์ในการตรวจดูฮวงจุ้ยของโลโก้

Q1 : ทำไมโลโก้ฮวงจุ้ย ถึง ชอบสีเยอะๆ ในการออกแบบ

เพราะผู้ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย อ้างอิง หลักวิชาเบญจธาตุ เน้นการใช้ธาตุทั้งห้าให้ครบ ตัวอย่างที่นิยมใช้อ้างอิงมากที่สุด คือ โลโก้ ธนาคารกสิกร กับ โลโก้ google เพราะทั้งสองนั้นมี 5 ธาตุ ครบ และ เป็นบริษัทที่มั่นคงมีชื่อเสียง

ข้อควรระวังการออกแบบโลโก้เบญจธาตุ เนื่องจากมีการใช้สี 5 สี ทำให้โอกาสที่โลโก้ที่ขาดพลัง เนื่องจากสีธาตุเกิดปฏิกิริยาลดทอน ทำลาย ยกตัวอย่างโลโก้บริษัท Enron ที่พลังงานเคลื่อนขึ้นแล้วตกลงไม่เกิดการกักเก็บพลัง

นอกจากนั้นในกลุ่มธุรกิจ SME ที่ต้องการพลังธาตุส่งเสริมธุรกิจเป็นหลัก ไม่ควรที่จะใช้ที่มีลักษณะการกระจายพลังออก เพราะ ลดพลังส่งเสริมทำให้เกิดการขาดการอุปถัมภ์

ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย - ฮวงจุ้ยโลโก้ที่ดี

Q2 : อยากทำโลโก้ ตามหลัก ฮวงจุ้ย ต้องเตรียมข้อมูลอะไร

การทำโลโก้ฮวงจุ้ย เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อม ด้วยการเลือกชื่อที่เป็นศิริมงคล มีพลังชัดเจน พร้อมกับ รูปแบบโลโก้ตัวอย่าง หรือ ลักษณะ ที่ต้องการ เช่น ดอกบัวสีแดง แก้วกาแฟ สีเขียว เพื่อเริ่มต้นในการตรวจเบญจธาตุ อี้จิง เข้าใจพลังที่เกิดขึ้น รวมกับการตรวจดวงจีน ก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาเริ่มขึ้นตอนการร่างแบบตราสัญลักษณ์ที่เหมาะสม

Q3 : การออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย มีขั้นตอน อย่างไร

1. ตรวจดวงเจ้าของกิจการและหุ้นส่วนมาสรุปข้อมูล
2. เลือกธาตุร่ำรวย ธาตุสนับสนุน ธาตุกำลังพลัง ให้สอดคล้องสนับสนุนกับธาตุธุรกิจ
3. เลือก 3 คำ เสริมศิริมงคล ตัวตนกิจการ

4. เลือกรูปสัญลักษณ์ หมวดหมู่ลักษณะตัวอักษร และ สี เพื่อทำการร่างแบบโลโก้ 2-3 แบบ

5. ตรวจการเคลื่อนตัวของพลัง และ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

good 5 EL_copy

Q4 : มีโลโก้กิจการเดิมอยู่แล้ว รู้ได้อย่างไรว่าควรแก้ หรือ ไม่

การแก้โลโก้ธุรกิจ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยทั่วไปเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้

1. ดวงเจ้าของกิจการ ถึงช่วง 10 ปี ที่ต้องการเสริมดวง หรือ กรณีมีการเปลี่ยนมือเจ้าของ ส่งให้ลูกหลานรับช่วงต่อ เป็นจังหวะที่เหมาะกับการปรับเปลี่ยน

2. กิจการมีการขยายตัวทำเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นที่มีความแตกต่างจากเดิมมาก

3. โลโก้ปัจจุบันมีปัญหาในการใช้งาน ไม่เกิดการจดจำ

4. โลโก้ปัจจุบันมีลักษณะพิฆาต ธาตุชง

5. กิจการอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอก ซึ่งต้องการเสริมพลังโอกาส

Q5 : มีโลโก้เดิม อยากเปลี่ยนโลโก้ มีขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่มีโลโก้เก่า เริ่มต้นจากการตรวจฮวงจุ้ยโลโก้เก่า หน้าร้าน และ/หรือ เวปไซต์ เพื่อตรวจลักษณะพลัง เพราะบางครั้ง โลโก้เก่าทำดีแล้ว แต่ผิดอยู่ที่ตำแหน่งการจัดวาง ชงทิศ พิฆาตตำแหน่งสะสมทรัพย์ ฯลฯ จึงต้องตรวจดูข้อมูลอย่างละเอียด

Q6 : จัดฮวงจุ้ยกิจการ แล้วไม่จำเป็นต้องทำ โลโก้ฮวงจุ้ย ใช่หรือไม่

การประเมินว่า ควรที่จะต้องออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย สามารถอ้างอิงจากการจัดฮวงจุ้ยได้ แต่มีรายละเอียดที่ต้องสนใจ 3 จุด ดังนี้

1.เมื่อจัดฮวงจุ้ย บ้าน ร้านค้า สำนักงาน ไม่มีจุดที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ฮวงจุ้ย และ ดวงเจ้าของกิจการอยู่ในช่วงส่งเสริม มีพลัง โลโก้ที่ได้ออกแบบในช่วงเวลานั้นๆก็มักจะมีพลังลักษณะเดียวกัน

2.เมื่อเราได้เคยจัดฮวงจุ้ยในอดีตหลายปีที่แล้ว ปัจจุบันสภาพแวดล้อมตัวพบความเปลี่ยนแปลง การสะสมพลังที่เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนถ่ายส่งต่อกิจการ มีปรับเปลี่ยน ก็ควรจัดฮวงจุ้ย พร้อมแก้ไขโลโก้ให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างพลังโอกาส โดยเฉพาะหากเริ่มพบปัญหา ความติดขัดต่างๆ

3.เมื่อมีการขยายช่องทางการติดต่อ มีการทำหน้าร้านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ หน้าเพจ หน้าร้านออนไลน์ต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์จากการตรวจจัดฮวงจุ้ยโลโก้

Blue Cafe Logo