FS feng shui mee logo moon inspire

ออกแบบโลโก้เสริมโชค

โลโก้ เป็นตัวแทนของบริษัท บ่งบอกลักษณะพลัง สถานะ ปัจจุบัน และ อนาคต ดังนั้น การจัดวาง สี สัญลักษณ์ ตัวอักษร ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงมีความหมาย ก่อเกิดผลตามหลักฮวงจุ้ย

การออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยสร้างพลังส่งเสริมธุรกิจ สนับสนุนการบริหาร เพราะโลโก้เป็นจุดพลังที่มีข้อมูลสมบูรณ์และเกิดพลังจากการใช้งานที่ต่อเนื่อง ในยุคดิจิตอลที่มีหลายคนทำธุรกิจออนไลน์ มีเวปไซต์เป็นหน้าร้าน โลโก้คือประตูสำคัญที่เปิดรับลูกค้าตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อเราจัดฮวงจุ้ยโลโก้ก็จะมีผลอย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีการรับพลังชี่สนับสนุนจากชัยภูมิ

จุดเด่นของการเสริมฮวงจุ้ยโลโก้ คือ เมื่อทำแล้วจะเกิดการเสริมโชคอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการสร้างการชง สร้างศรพิฆาติ

ขั้นตอนการตรวจโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย

1. ตรวจลักษณะพลังงานที่ปรากฏจากข้อมูลจริง สัญลักษณ์ สี ตามหลักเบญจธาตุ ระบุสถานะหยินหยาง กฎธรรมชาติ ติดตามพลังชี่
2. ตรวจสอบความสัมพันธ์ธุรกิจ ดวงเจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วน เพื่อระบุ ธาตุส่งเสริม ธาตุสนับสนุน พร้อมข้อมูลดวงจีน เน้นสมดุลส่งเสริม
3. ระบุปัญหา โอกาส จุดเด่น จุดอ่อนที่อยู่ในโลโก้ จากข้อมูลทิศการเคลื่อนไหว และ สะสมพลังชี่ เน้นวิเคราะห์ โชคโอกาส โชคสนับสนุน และ การสะสมทรัพย์

เทคนิคฮวงจุ้ยโลโก้ 5 เทคนิคที่ได้รับความนิยม คือ

1. เทคนิคการเสริมโชคตามหลักเบญจธาตุ เป็นการใช้สี ธาตุตามหลักพื้นฐาน โดยเน้นการใช้ธาตุธุรกิจ ธาตุส่งเสริม ธาตุกำลัง เป็นสำคัญ หรือ ในบางกรณีจะใช้คู่ธาตุให้เกิดปฏิกิริยาก่อเกิด
2. เทคนิคการกระตุ้นโชคตามหลัก ฟ้า-คน-ดิน เป็นการอ้างอิงลักษณะธาตุ นักษัตรส่งเสริมเพื่อใช้ในการสร้างโชคที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมธุรกิจ เสริมฮวงจุ้ยภายในร้านค้า แต่ยังสร้างโอกาสการอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะให้เจ้าของธุรกิจ
3. เทคนิคการเสริมโชคโอกาสธุรกิจ เจ้าของ เป็นการจัดฮวงจุ้ยโลโก้ ฮวงจุ้ยดิจิตอลด้วยรหัสโชคเจ้าของธุรกิจ ปฏิกิริยาธาตุสามประสาน* ก่อเกิดโชคเฉพาะที่เร่งความสำเร็จ ลดปัญหาการประสานงาน และ สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ให้ได้บริวารลูกน้องขยันทำงานดี
4. เทคนิคการกระตุ้นโชคพลังงานยุค 9 เป็นการดึงโชคพลังงานของยุคมาช่วยเสริมธุรกิจที่เข้าสู่ช่วงพลังงานถดถอย หรือ อยู่ในชัยภูมิที่เปลี่ยนแปลงกระทบการทำธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยความจำกัดของพื้น อาคาร จึงเลือกเสริมโชคด้วยโลโก้ฮวงจุ้ย* และ การทำการตลาดออนไลน์
5. เทคนิคการออกแบบส่งเสริมโชค สั่งฟ้า เป็นเทคนิคขั้นสูงที่ใช้ สัญลักษณกระตุ้นโชค ในหลายกรณีจะมีการทำงานคล้ายฮู้ ที่สามารถสั่งพลังงานให้เกิดการสะสม ก่อเกิดโชคความรุ่งเรืองต่อเนื่องตลอดการใช้งาน ไม่มีความเสื่อมถอย

หลักเบญจธาตุพื้นฐานในการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยมี 3 ข้อ ดังนี้

1. สี คือ ธาตุในสถานที่เข้าใจง่าย และ มีพลัง สร้างความจดจำ เมื่อมีการใช้งานโลโก้ สีก็จะกระตุ้นให้เกิดพลังตามกำลังการใช้งาน ไม่ว่าจะนำไปใช้ทำป้ายหน้าร้าน ใช้ตกแต่งร้าน ใช้ทำเวปไซต์ ออนไลน์ รวมไปถึงเมื่อใช้ประกอบเอกสาร นามบัตร ตราประทับ ล้วนแล้วแต่เกิดพลังที่สะสม

สี สามารถแบ่งตามหลักเบญจธาตุ ออกมาเป็น 5 สี 5 ธาตุ ดังนี้

Logo 5 element-03

2. ฟอนต์ คือ ตัวอักษรที่นำมาสะกดเรียงกับเป็นชื่อ ตัวหนังสือแต่ละตัวจะมีลักษณะของธาตุ และ กลุ่มฟอนต์ก็จะมีการทำปฏิกิริยากัน และ ทำปฏิกิริยากับสี ซึ่งผลจากการทำปฏิกิริยามีทั้ง การหมดไป การลดทอน และ การส่งเสริม

ฟอนต์ สามารถแบ่งตามหลักเบญจธาตุ เป็น 5 ลักษณะเด่น ดังนี้

Logo 5 element-01

3. สัญลักษณ์ คือ ตราเล็กที่บอกเล่าเรื่องราว ที่ต้องการจะให้คนจดจำ ความพิเศษ ลักษณะของตราสัญลักษณ์เมื่อทำปฏิกิริยากับ สี และ ฟอนต์ ควรที่เกิดพลังบวก พลังส่งเสริมธุรกิจ โดยที่ไม่ละเลยความสมบูรณ์ สวยงามตามหลักการใช้งาน

สัญลักษณ์สามารถแบ่งตามหลักเบญจธาตุ แปลงออกมาเป็น 5 รูปทรงเลขาคณิต ดังนี้

Logo 5 element-02