ตอบคำถาม วิธีจัดฮวงจุ้ยสวน

22 Febuary 2022

คัมภีร์โสฬสปุรำ เป็น ตำราที่รัชกาลที่ 5 พระราชทาน ทำเพื่อเป็นสิริมงคล ให้อยู่แล้วร่ำรวยดี มีเกิน มีใช้ มีเหลือ ตำราท่านพูดถึงการวางตำแหน่งบ้าน กับ ประตูรั้ว

จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นด้านละ 4 ส่วนเท่าๆ กัน แต่ละส่วนในตารางจะมีชื่อตำแหน่ง ใช้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวถ้าเป็นตำแหน่งมงคล และสีชมพูถ้าเป็นไม่มงคล จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นมงคลอยู่แล้ว

Home_Location

Q1: ถ้าที่ดินไม่เป็นสี่เหลี่ยมจะทำตามคัมภีร์โสฬสปุรำอย่างไร

ตามตำรา วิธีแก้ไขของคนโบราณเขาจะปลูกต้นไม้ล้อมรั้วเฉพาะบริเวณบ้านให้เป็นสี่เหลี่ยม หรือ ถ้ามีสตางค์ก็จะสร้างกำแพงสี่เหลี่ยมโดยไม่สนใจที่ดินที่เหลือ ในกรณีปัจจุบันก็นำมาคำนวน และ พยายามปลูกบ้านให้ได้ตำแหน่งมงคลสีเขียว ลักษณะตำราหลักวิชามีการเชื่อมโยมกับผังเหอถู

275px-Carus-p48-Mystic-table

Q2: ตามความเชื่อโบราณ นิยมปลูกต้นไม้เสริมดวงตามทิศมงคล อะไรบ้าง

 • ทิศตะวันออก ควรปลูก ไม้ไผ่กอ และต้นมะพร้าว
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ควรปลูก ต้นยอและต้นสารภี
 • ทิศใต้ ควรปลูก ต้นมะม่วง และต้นมะพลับ
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ควรปลูก ต้นสะเดา ต้นขนุน และต้นพิกุล
 • ทิศตะวันตก ควรปลูก ต้นมะขาม ต้นมะยม
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ควรปลูก ต้นมะกรูด
 • ทิศเหนือ ควรปลูกพุทรา และหัวว่านต่างๆ
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ควรปลูก ต้นทุเรียน
Vastu_direction_chakar

Q3: ต้นไม้ประดับมงคลปลูกในบ้านของไทยเรา อะไรบ้าง

 • ต้นวาสนา เป็นไม้มงคลยืนต้นที่มีความเชื่อว่า เป็นไม้เสี่ยงทาย เมื่อออกดอกงอกงามจะช่วยให้คนในบ้านมีอำนาจวาสนา ได้รับโชคลาภ อาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน การปลูกต้นวาสนาควรให้ฝ่ายหญิงปลูกในวันอังคาร และ ปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะช่วยเพิ่มพลังของต้นไม้ และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัว
 • ต้นกวนอิม เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่า จะช่วยนำความสงบสุข พลังที่ดีมา ความเฉลียวฉลาดมาสู่คนในบ้าน ให้ปลูกในวันอังคาร และ ปลูกทางทิศตะวันออก
 • ต้นพุดหรือพุดซ้อน เป็นไม้มงคลที่มีความหมายดี พุด หมายถึง ความแข็งแรง สมบูรณ์ และสื่อถึงความบริสุทธิ์ เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความเจริญ มั่นคง ร่มเย็นเป็นสุขให้แก่คนในบ้าน ควรให้ผู้ชายปลูกในวันเสาร์ และปลูกในทิศตะวันตก
 • ต้นแก้ว เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่า เสริมจิตใจสูงค่า แจ่มใส เบิกบาน ส่งผลให้มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ ตามความเชื่อควรปลูกต้นแก้วในวันพุธ และ ปลูกไว้ทางทิศตะวันออก
 • โกสน เป็นไม้มงคลที่มีความหมายดี พ้องเสียงกับคำว่า กุศล ที่มีความหมายถึงการสร้างบุญ คุณงามความดี เป็นไม้คู่บ้านคู่เมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 เชื่อว่า ต้นโกสนจะทำให้มีบุญบารมี สามารถช่วยคุ้มครองให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข ควรปลูกในวันอังคาร และ ปลูกในทิศตะวันออก

ที่มา: ตำราพรหมชาติ