คำถามพบบ่อยฮวงจุ้ย

เรื่อง ทิศมั่นคง อุปถัมภ์ โชคลาภ

Q1 : ทิศมั่นคง คือ อะไร

ทิศเซิงชี่ ทิศมั่นคง คือ ทิศที่เมื่อกระตุ้นพลังงาน ส่งเสริมหน้าที่การงาน (คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ควรกระตุ้นทิศนี้) โดยบ้านแต่ละหลังจะมีทิศมั่นคงไม่เหมือนกัน อ้างอิงตามเลขกัวหมิงของเจ้าของบ้าน

Q2 : เลขกัวหมิง คือ อะไร และ ดูยังไง

เลขกัวหมิง มีชื่อเรียกอื่นๆ ดังนี้ เลขฮวงจุ้ยประจําตัว รหัสบุคคล รหัสประจำตัว

หลักวิชาฮวงจุ้ยแปดทิศ อธิบายว่า ทิศแต่ละทิศเป็นคุณเป็นโทษต่อแต่ละคนต่างกัน เหมือน ต้นไม้ที่บางต้นชอบแดด บางต้นไม่ชอบแดด หากเอาต้นที่ชอบแดดไปไว้ทิศไม่มีแดด ก็จะเฉา ไม่สวย แต่ถ้าเอาไปไว้ที่มีแดด จะสวย ไม่เฉา เป็นต้น

คนเราก็เป็นแบบเดียวกัน หากเราอยู่ในทิศที่ไม่ถูกต้อง เราก็จะเฉา ทำลายโอกาส ทำให้เกิดการทะเลาะ ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

Q3 : เลขกัว เอาไปใช้ยังไง

ตามตารางขวาเป็นสรุป เลขกัว และ ทิศเซิงชี่ เป็นทิศที่กระตุ้นอาชีพ ซึ่งเราสามารถนำความรู้มากระตุ้นพลังบวกโดยใช้งานพื้นที่ที่มีพลังเลขกัวเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสำเร็จ สร้างโอกาสทางอาชีพและการทำธุรกิจ

ตัวอย่าง

คนเลขกัว 2 ทิศอาชีพ คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก็อาจหามุมในคอนโดที่หันไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ วางโต๊ะทำงาน นั่งทำงาน

* เหมาะสำหรับการจัดฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

รหัส บุคคล ฮ วง จุ้ย