ตอบคำถาม ฮวงจุ้ยเข็มทิศ ผังบ้าน

22 April 2022

Q1 : การดูเข็มทิศให้ถูกต้อง เป็นอย่างไร?

เหตุผลที่มีการจัดฮวงจุ้ยผิด ผู้ต้องสงสัยอันดับแรก คือ การใช้ทิศเข็มผิด วิธีดูเข็มทิศที่ถูกต้อง เริ่มจากการหา องศาของบ้านที่เราต้องการจะดูด้วยเข็มทิศจีน หากไม่มีเข็มทิศจีน หรือ ดูไม่เป็น เราสามารถประยุกต์เลือกใช้เข็มทิศปกติ โดย ให้ตรวจทิศองศาจากจุดสามจุด แล้วนำมาหาองศารวม เพื่อลดปัญหาการดูผิดพลาด คือ

จุดที่1 หน้าประตูบ้าน ตรงกลางประตู

จุดที่2 ใจกลางบ้าน

จุดที่3 ประตูหลังบ้าน (ในกรณีที่ไม่มีประตู ให้ใช้ตำแหน่งหน้าต่างที่ใหญ่ที่สุดหลังบ้าน)

หากเป็นการใช้เข็มทิศในมือถือด้วยตัวเอง เพื่อส่งตรวจฮวงจุ้ย แนะนำให้เพิ่มการวัดเป็น 5 จุด ให้เพิ่ม 2 จุด คือ จุดตำแหน่งหัวนอน และ ตำแหน่งหน้าต่างห้องนอน

1437031681-HomeLayout-o_copy

Q2 : วิธีการดูเข็มทิศจีน ดูอย่างไร?

การตรวจฮวงจุ้ยด้วยเข็มทิศจีน เป็นการตรวจพลังตามการเคลื่อนตัวธรรมชาติ โดยหลักวิชาที่ใช้ในเข็มทิศจีนมีได้หลากหลาย แต่ที่ใช้*มีดังนี้

 1. อี้จิง 8 ไตรลักษณ์ แบบก่อนฟ้า และ หลังฟ้า* พร้อม 64 ฉักลักษณ์
 2. ผังหลอซู
 3. นักษัตร
 4. ผังดาว
 5. อู่ซิง กิ่งสวรรค์
 6. ตำแหน่ง 24 ปราสาท
 7. ตำแหน่งตามเลขปากัว
 8. รหัสเลขดาวเหิร

หมายเหตุ เข็มทิศจีนสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ เป็น 3 ประเภท คือ เข็มทิศจีนสำนักซานเหอ เข็มทิศจีนสำนักซานหยวน และ เข็มทิศจีนแบบผสม* ทำให้เข็มทิศจีนมีลักษณะหลากหลาย

Q3 : การตรวจฮวงจุ้ยจากแผนผัง และ ที่ดิน มีขั้นตอนอย่างไร?

การตรวจฮวงจุ้ยที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เริ่มต้นจากการตรวจรายละเอียด แผนผัง แบบอาคาร/โครงการ โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบมี

 1. แผนผังแบบของโครงการ พร้อมรูปถ่ายที่ดิน
 2. ทิศองศาของตำแหน่งประตูทางเข้า เช่น ประตูทางเข้าอยู่ทิศตะวันออก 85องศา
 3. ตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์สิน แชร์โลเคชั่น เพื่อจะได้มีผังดาวเทียมเพื่อเปรียบเทียบ
 4. วัน เดือน ปี และ เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด ของเจ้าของ
 5. วัตถุประสงค์ การใช้งานพื้นที่ เพื่อเป็นบ้าน ร้านค้า อาคารสำนักงาน โรงงาน แต่ละประเภทจะมีจุดเน้นในการจัดฮวงจุ้ยแตกต่างกัน ตามการใช้งาน การจัดฮวงจุ้ยบ้านจะต้องจัดให้ส่งเสริมผู้อยู่อาศัยทุกคน ร้านค้าเน้นการรับทรัพย์ สะสมทรัพย์ และ สำนักงานเน้นพลังสนับสนุน พลังกำลัง
pwm3vg1hp8ubutzc4ja7-o

ตัวอย่าง ฮวงจุ้ยร้านอาหาร

จากผังตัวอย่าง พบว่า การเคลื่อนไหวของพลัง เกิดจากตะวันออกไปเหนือ มีน้ำอยู่ตรงกลาง และ ข้างหลัง เป็นลักษณะอัปมงคล ทำให้ขาดการสนับสนุน การสะสมทรัพย์

สรุปวิธีแก้ไขเบื้องต้นแบบสั้น

1. แก้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ* ปรับประตูทางเข้าเอียงเข้าหาทิศตะวันออกอีก15องศา เป็นการเฉียงประตูรับพลังจากถนนหลักให้ได้อย่างเต็มที

2. ขยายระยะจอดรถ และ ทำทางเดิน สวนต้นไม้บริเวณ ทางทิศตะวันออก เพื่อลดแรงปะทะ เพิ่มการดึงดูดพลัง เพิ่มฐานลูกค้า

3. ย้ายตำแหน่งห้องน้ำ มารวม กับบริเวณทางเดินทางทิศตะวันออก* เพื่อกระตุ้นการกักเก็บทรัพย์ ลดการรั่วไหลทางการเงิน ป้องกันการขาดทุน

Q4 : ตรวจทิศหน้าบ้านคอนโด ดูอย่างไร

โครงการคอนโด เป็นกลุ่มตึกอาคารสูง มีทางเข้าออกหลายทาง ทำให้มีประตูหน้ามากถึง 5 ประตู คือ

 1. ประตูหน้าทางเข้าโครงการจากถนนใหญ่
 2. ประตูทางเข้าโครงการคอนโด
 3. ประตูทางเข้าจากด้านหน้าอาคารคอนโด*
 4. ประตูทางเข้าจากที่จอดรถ*
 5. ประตูทางเข้าห้องคอนโด*

จากการที่มีประตูมาก การจัดฮวงจุ้ยคอนโดจึงมักจะมีความผิดพลาดได้ง่าย เพราะ มีการใช้ประตูผิด ทำให้ทิศหัน ทิศตั้ง ไม่ถูกต้องส่งผลให้จัดฮวงจุ้ยออกมาแล้วไม่ถูกต้อง

Q5 : เมื่อไหร่ควรดูฮวงจุ้ย

การจัดฮวงจุ้ยมักจะจัดเมื่อมีการเปลี่ยน คนจีนโบราณจึงมักจะมีการจัดฮวงจุ้ยทุกต้นปี ช่วงก่อนตรุษจีน จะมีการเปิดปิดประตูหลัก (ปิดประตูหลบเทพไท่ซุ่ย ฯลฯ) เปลี่ยนโคมกระดาษสิ่งมงคล รวมไปถึง ทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ เพื่อให้รับพลังของปีใหม่ได้อย่างเต็มที

ในยุคปัจจุบัน การจัดฮวงจุ้ยมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงมาใช้ข้อมูลคนเป็นจุดอ้างอิง ดังนั้น การปรับฮวงจุ้ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามจังหวะชีวิตของคน ในปีที่ชงก็ควรจัดฮวงจุ้ย เพื่อลดแรงปะทะ ในปีที่เกิดพลังส่งเสริมก็ควรจัดฮวงจุ้ย เพื่อรับพลังอย่างเต็มที่

Chinese-compass-Feng-Shui_copy