ดวงจีนแปดช่อง

ดวงจีนแปดช่อง (八字, Bazi) คือ วิธีการถอดรหัสชะตาฟ้า 天 命 จากปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และเวลาเกิด ประกอบด้วย 4 กิ่งฟ้า (天干,Heavenly Stems) และ 4 ก้านดิน (地支,Earthly Branches) ตามหลัก เอกภพ สัมพันธ์ ฟ้า-ดิน-คน

เมื่อเกิดเหตุที่ฟ้าก็จะมีการส่งผลสัมพันธ์ต่อคนและดินเสมอ และในทางกลับกันเมื่อมีสิ่งกระทบดิน ก็ย่อมมีผลกระทบต่อคนเสมอ จากการที่ศึกษาความสัมพันธ์ ฟ้า-คน-ดิน ในช่วงเวลาหลายพันปีจึงก่อนเกิดเป็นวิชาฮวงจุ้ยในปัจจุบัน ที่มีความแม่นยำชัดเจนในการปฏิบัติ

4 ลักษณะดิน (ฮวงจุ้ย) ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันทันที ดังนี้

1. กรณีที่พบปัญหา ผนังแตกร้าว กำแพงทรุด หลังคารั่ว ฯลฯ จะบอกถึง ปัญหาสัมพันธ์ที่กระทบคนในบ้าน มักจะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานปีมีการเคลื่อนไหวทับซ้อนกับทิศประจำตัวที่มีศรพิฆาต พลังอัปมงคล พลังชี่ที่ถดถอย การแก้ไขที่สมบูรณ์จะต้องเป็นไปตามลำดับ ฟ้า-ดิน-คน ไม่ควรแก้ไขที่ดินก่อนฟ้า

2. กรณีที่ถนนหน้าบ้าน ร้านค้า มีการเปลี่ยนแปลงจะบอกถึง โชคการเงิน การทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เป็นการกระทบดินในระดับมหาภาค ชัยภูมิ หากมีลักษณะอัปมงคล การแก้ไขจะมีความยุ่งยาก จำเป็นต้องทุบ* เคลื่อนย้าย* ปรับปรุง* ในสัมพันธ์ ฟ้า-ดิน-คน ที่อยู่ระดับเสมอกัน

3. กรณีปีชง เฮ้ง ไห่ ผั่ว ให้ไปดูฮวงจุ้ยทิศนักษัตรปีชงและทิศประจำตัวจะบอกถึง ปัญหา อุปสรรคที่เข้ามาตามลักษณะปี ให้ตรวจฮวงจุ้ยเรื่องการปะทะ ศรพิฆาต สิ่งอัปมงคล ของเก่า ของแตกหัก หลอดไฟเสีย ขยะที่สะสม* ก็จะทราบผลของสัมพันธ์ฮวงจุ้ยกับการชงในดวงจีน ฉะนั้น ในจังหวะที่มีปัญหาอัปโชค ปีชง 10 ปีชง ซินแส ผู้มีความรู้จะแนะนำให้จัดฮวงจุ้ย เพราะเป็นพลังงานที่เห็นผลชัดเจนและยาวนาน ในกรณีที่แก้ไขที่ คน ให้พิจารณา ดาวพิเศษ หรือ เทพประจำตัว เป็นสำคัญ และต้องกระทำการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาปัญหา*

4. กรณีที่พบดาวมงคล นักษัตรส่งเสริมโชค* จะบอกถึง โอกาสโชคที่มาถึง มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์สิ่งมงคลเพิ่มขึ้นในบ้าน เป็นจังหวะลงมือทำธุรกิจ การลงทุน การสร้างความั่งคั่งที่ยั่งยืน เมื่อฟ้าและดินส่งเสริม การกระทำของคน การตัดสินใจเลือกจะเป็นกลไกสำคัญในความเปลี่ยนแปลง การสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดอย่างสมบูรณ์

การตรวจดวงจีน เปิดแผนที่ชีวิต วัตถุประสงค์หลัก คือ การเข้าใจจังหวะชีวิต และการสร้างความเปลี่ยนแปลงและป้องกันปัญหา อันตรายเหตุร้าย รวมไปถึงการระบุเทคนิคการเสริมโชคแบบง่าย การเสริมโชคด้วยฮวงจุ้ย การเสริมโชคด้วยฤกษ์ยาม การลดถอนลักษณะปะทะ ลักษณะทำลาย ที่ต้องระวังในฮวงจุ้ยบ้าน ตามหลักความสัมพันธ์ ฟ้า-ดิน-คน

Imperial_Encyclopaedia_-_Education_and_Conduct_-_pic001_-_太極圖

ตัวอย่างดวงจีนแปดช่อง

BaziA1

คุณ A อาชีพ นักธุรกิจ เมื่อตรวจดวงจีนเพื่อการลงทุนพบว่า
1. นักษัตรเด่น คือ นักษัตรลิงในตำแหน่งเวลา บ่งบอกถึง ความสามารถในการทำธุรกิจ เน้นความคล่องตัวเปลี่ยนแปลงตามโอกาส
2. ธาตุประจำตัว เป็นธาตุไม้หยาง อ่อน เป็นดวงที่แม้มีความสามารถ แต่ต้องมีทีมงานที่เข้าขากันจึงจะทำงานใหญ่สำเร็จ ไม่เช่นนั้นจะเลือกรับงานที่มีขนาดเล็ก เน้นความคล่องตัว เงินไม่มาก
3. การเคลื่อนพลังจะมาจากมังกรดิน ไปลิงโลหะ ไป ธาตุน้ำ และ จบลงที่ธาตุไม้ ธาตุประจำตัว เป็นวงจรที่ครบ เบญจธาตุ และ ก่อเกิดโชคที่ส่งเสริมความสำเร็จ สร้างความร่ำรวย ใช้เงินต่อเงิน บ่งบอกว่า ทำธุรกิจจะไม่มีปัญหาสภาพคล่อง ยกเว้นแต่ในปีที่ชงมังกรหรือปีที่มีธาตุดินมาก
4. ดาวพิเศษที่โดดเด่นของดวงนี้ 2 ดาว คือ ดาวเทพ (地下三奇贵人, Earth nobleman) และ ดาวร้าย (亡神, Death star) บ่งบอกถึงโชคในการแข่งขัน ในทางกลับกันก็บองถึงปีชง ต้องระวัง สุขภาพ โรคร้าย การสูญเสียคนใกล้ตัวก่อนเวลาอันควร
5. การจัดการฮวงจุ้ยส่งเสริมดวงนี้ สามารถเลือกจัดด้วยธาตุน้ำเสริมธาตุไม้ หรือ ธาตุโลหะพร้อมธาตุดิน โดยจะต้องดูลักษณะธุรกิจว่า ต้องการเสริมการสนับสนุน ต้องการเสริมโอกาส ต้องการเสริมการเงิน ต้องการเสริมความสัมพันธ์ (เลือกได้เพียง 1-2 ลักษณะ) จึงระบุทิศและการส่งเสริมโชคเฉพาะบุคคล

ดวง 100 ปี

BaziA2

ปัจจุบนเจ้าของดวง อยู่ในช่วงอายุ 28-37 งูโลหะ เป็นช่วงเวลาที่บ่งบอกถึงความสำเร็จ ชื่อเสียง มีโอกาสที่เข้ามา เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิต เกิดความสมบูรณ์ของเบญจธาตุ หากรู้จักจังหวะรุก จังหวะถอยก็จะสามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตช่วงอายุ

เมื่อดูดวง 10 ปีในลำดับถัดมา ช่วงอายุ 38-47 ม้าน้ำ เป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังในการทำธุรกิจ เนื่องจากดาวร้ายที่เคยส่งเสริม(亡神, Death star) มาตลอด พอเข้า 10 ปี ม้าน้ำ เปลี่ยนจากลักษณะดีกลายเป็นลักษณะร้าย บ่งบอกถึง การตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากรับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ขาดความละเอียดรอบคอบ

คำแนะนำ

นอกจากเทคนิคการเสริมโชคเฉพาะตัวที่ระบุในคู่มือดวงจีนแล้ว เราสามารถป้องกันปัญหาต่างๆในช่วง10ปี ตั้งแต่คศ. 2028-2037 ด้วยการมองหาหุ้นส่วนหรือคนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจ หรือ เลือกจัดฮวงจุ้ยในตำแหน่งม้า ทั้งที่บ้าน สำนักงาน เพื่อป้องกันพลังงานอัปมงคลส่งผลร้าย และ ในตลอด 10 ปีที่ชงควรไหว้แก้ปีชง 2 ครั้งต่อปีทุกปี

จุดระวังฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล

- ตรวจสอบตำแหน่งจุดรับทรัพย์ตรงข้ามประตู และ จุดรับทรัพย์ในห้องนอน เพื่อแก้ไขปัญหาเก็บเงินไม่อยู่

- ตรวจสอบห้องนอนการตกแต่งสีแดง การวางดาบ อาวุธในบ้าน เนื่องจากธาตุประจำตัวเป็นธาตุไม้หยางอ่อน

หมายเหตุ การแก้ไขฮวงจุ้ยในบ้านจะต้องระวัง เพราะทิศชง ทิศอัปมงคลของสมาชิกคนหนึ่ง อาจะเป็นทิศส่งเสริม ทิศมงคล ของสมาชิกอีกคน หากมีการแก้ไขโดยไม่ตรวจสอบให้ละเอียด แม้ว่าปัญหาเดิมจะแก้ไขป้องกันได้ แต่จะทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้น ในลักษณะที่เป็นห่วงโซ่ปัญหา จากเดิมที่แย่ 1คนก็จะเพิ่มเป็น 2คน

จองคิว ตรวจดวง/ตรวจฮวงจุ้ย กับ FengshiMee