MeeQuote

กฎแห่งการเปลี่ยนแปลง

กระตุ้นพลังงาน ฟ้า

เสริมทักษะ คน

ยืมพลังงาน ดิน


Tian-Di-Ren

Fengshui Solution
แก้ปัญหาด้วยฮวงจุ้ย


ฮวงจุ้ย (風水) หมายถึง ลมกับน้ำ เป็นวิชาที่สืบทอดมาหลายพันปี อธิบายสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี มีความสมดุลระหว่างหยิน-หยาง และเบญจธาตุ ดึงดูดพลังชี่ (氣) ที่ส่งเสริม ศิริมงคล โชคดี มีความสุข สุขภาพดี ดังนั้น บ้านที่จัดฮวงจุ้ยตามหลักที่ถูกต้อง ผู้อยู่อาศัยจะได้รับโชคดีในทุกๆด้าน

ในทางกลับกัน ถ้าบ้านไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย หรือ จัดฮวงจุ้ยโดยขาดความเข้าใจ จะทำให้บ้านสะสมของพลังชี่ไม่ดี (殺氣) สัญญานที่บ่งบอกคือ คนในบ้านเกิดเหตุการณ์ไม่ดี เมื่อแก้ไขแล้ว สถานะการณ์กลับไม่ดีขึ้น ต่างจากคนที่อยู่ในบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย แม้จะเจอปัญหา ก็จะแก้ไขปัญหา ผ่านอุปสรรคไปได้สำเร็จ

ซึ่งการจัดฮวงจุ้ย จะสามารถแก้ได้ตรงจุดที่สุด คือ สลายพลังชี่ไม่ดี กระตุ้นและกักเก็บพลังชี่มงคลI-Ching
อี้จิง

ทุกคำถาม...มีคำตอบ

อี้จิง (易經, I Ching) เป็นคัมภีร์โบราณ ที่มีรากฐานต่อปรัชญาจีนโบราณมากว่า 3,000ปี หลักวิชาอธิบายลำดับของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ต้นเหตุ ระหว่างที่เกิดขึ้น ไปจนถึงผลลัพท์ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อหลีกหนีความผิดพลาด

Mee1
Mee2
Mee3